Meerjarenplan 2023-2027 vastgesteld door de raad

De gemeenteraad heeft op 29 juni het Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 vastgesteld. Dit plan is de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. In het plan staat het gemeentelijke beleid voor sport, welzijn, cultuur, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddienstverlening.

Wat is het meerjarenplan?

Het Meerjarenplan is een startpunt voor het beleid voor de aankomende jaren. Met verschillende plannen die komen uit het Meerjarenplan zijn we al bezig. Bijvoorbeeld met het lokale Sportakkoord, het beleidsplan Bestaanszekerheid en het beleid Discriminatie en Inclusie.

Het plan kent 4 hoofdopgaven:

  1. Kansengelijkheid: hoe krijgt iedereen evenveel kans in de samenleving?
  2. Volwaardig meedoen: hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen?
  3. Gezond leven: hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond kunnen leven?
  4. Inspelen op vergrijzing: hoe spelen we in op de vergrijzing?

U kunt het plan vinden op www.putten.nl/meerjarenplan.

Denk met ons mee

Wij willen de opgaven en programma’s uit het Meerjarenplan verder uitwerken. Dit willen we graag samen met u als inwoner en partner van de gemeente Putten doen. Wilt u met ons meedenken over één of meerdere opgaven uit het Meerjarenplan? Dan horen we dat graag. Neem hiervoor contact op met Ellis Drost.

Contact

Gemeente Putten
Ellis Drost
(0341) 359 611