Energiebesparingsplicht bedrijven vanaf 1 juli 2019 in werking

Vanaf 1 juli 2019 krijgen bedrijven de plicht te rapporteren welke energiemaatregelen zij hebben genomen. De zogeheten informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh per jaar en/of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. Deze maatregel is afgesproken om in het kader van het Nationale Energieakkoord bedrijven een extra impuls te geven energiemaatregelen te nemen.

Rapportage indienen via RVO

Op uiterlijk 1 juli moeten alle bedrijven en instellingen binnen de doelgroep een rapportage hebben ingediend. Bedrijven kunnen dit indienen via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op www.rvo.nl. Het invulformulier bevat alleen de meest relevante vragen om de administratieve druk voor bedrijven zo klein mogelijk te houden.

Informatievoorziening vanuit eigen branche, vereniging of organisatie

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ook het MKB-Nederland op de hoogte gebracht. Dat betekent dat de bedrijven voor wie de informatieplicht geldt ook vanuit eigen branche, vereniging of organisatie geïnformeerd worden.

Meer informatie

Valt uw bedrijf onder de doelgroep en wilt u meer informatie over de energiebesparingsplicht en/of energiebesparing? Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl bij het onderwerp Duurzaam ondernemen, Energie besparen, Informatieplicht energiebesparing.