Putten presenteert nog geen sluitende kadernota voor 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten presenteert op dit moment nog géén sluitende kadernota voor het jaar 2020. De kadernota, de voorloper van de begroting, laat een tekort zien van € 1,2 miljoen. De oorzaak van het begrotingstekort is de sterke kostenstijging binnen de jeugdzorg.

Stijgende kosten jeugdzorg

“De vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren met ruim 12% gestegen. Tegelijk maakt de rijksoverheid jaarlijks € 450 miljoen minder over aan de gemeenten. Dan kom je in de problemen”, geeft wethouder Nico Gerritsen aan. Hij ziet de kadernota als een winstwaarschuwing richting de gemeenteraad en de Puttense samenleving. "Als het kabinet ons niet voldoende tegemoet komt, dan heeft dat zonder twijfel consequenties. Onze financiële reserves zijn niet onbeperkt”.

De problemen op het gebied van de jeugdzorg spelen in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet daarom een klemmend beroep op het kabinet om de gemeenten financieel te compenseren. De verwachting is dat het kabinet medio juni reageert op de noodkreet van de gemeenten.

Gemeenteraad en college trekken samen op

De problemen rond jeugdzorg spelen vanaf 2015. Toen maakte de rijksoverheid de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De overdracht van jeugdzorgtaken naar de gemeenten ging gepaard met een bezuiniging van € 450 miljoen. Ondertussen is de vraag naar jeugdzorg explosief gestegen. “De buffer die veel gemeenten hadden is 4 jaar na dato verdampt. Dat geldt ook voor Putten”, zegt wethouder Gerritsen.

Om het tij te keren, werken de gemeenteraad en het college van Putten samen. Gerritsen: “Samen met de Raadswerkgroep Jeugd kijken wij hoe we de jeugdzorg op lokaal niveau efficiënter en tegelijkertijd effectiever kunnen organiseren.” De verwachting is dat vóór het zomerreces van 2019 inzichtelijk is welke mogelijkheden daarvoor zijn. Gerritsen vervolgt: “Dan weten wij ook wat de rijksoverheid ons te bieden heeft en kan Putten de balans opmaken.”

Pas op de plaats

Het college wil op dit moment niet teveel vooruit lopen op mogelijke scenario’s. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid vanuit de rijksoverheid. “Daarom hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om de kadernota nu voor kennisgeving aan te nemen. Over ruim een maand hopen wij meer te weten en kunnen we vervolgstappen zetten”, aldus wethouder Gerritsen.