Mei 2020

 • Aangepaste dienstverlening door feestdagen

  22 mei 2020

  Door Pinksteren zijn er veranderingen in onze dienstverlening.

 • Centrumplan: werk aan de pleinen van start

  22 mei 2020

  In de eerste week van juni start het werk aan de pleinen, te beginnen bij het Fontanusplein. Het toekomstbestendig maken van het centrum brengt werk met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor tot een minimum te beperken.

 • Voorlopig ontwerp Stationsstraat vastgesteld

  15 mei 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 12 mei 2020 het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Stationsstraat vastgesteld. Het gedeelte tussen de Nijkerkerstraat en de Mennestraat wordt ingericht als een veilige woonstraat. Hier geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Het gedeelte tussen de Mennestraat en de Industrieweg wordt ingericht als veilige ontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/u.

 • Schoonmaak en onderzoek van het riool

  15 mei 2020

  Het riool in een deel van de wijk Bijsteren wordt schoongemaakt en onderzocht. Hetzelfde geldt voor de Klaas Frisohof en Van Oldebarneveltstraat met bijbehorende zijstraten. Het werk vindt plaats tussen dinsdag 19 mei en vrijdag 29 mei. Dit gebeurt zoveel mogelijk tussen 07.30 en 18.00 uur.

 • Aangepaste dienstverlening door feestdagen

  25 mei 2020

  Door Hemelvaartsdag zijn er veranderingen in onze dienstverlening.

 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater vanaf maandag 18 mei

  15 mei 2020

  Vanaf maandag 18 mei mag er geen water meer uit oppervlaktewater gehaald worden voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft, door de aanhoudende droogte, een onttrekkingsverbod ingesteld per maandag 18 mei.

 • Denk mee over de toekomst van sporten en bewegen in Putten

  15 mei 2020

  Wat zijn uw ideeën, dromen en ambities als het gaat over sporten en bewegen in Putten? In Putten werken we achter de schermen aan het sport- en beweegakkoord. Als gemeente maken we deel uit van een kerngroep die nadenkt over de toekomst van sporten en bewegen.

 • Maria: “Een psychisch probleem kan iedereen overkomen”

  12 mei 2020

  Maria (32) uit Epe is maatschappelijk werker voor welzijnsorganisatie Het Venster. Deze welzijnsorganisatie levert verschillende diensten om mensen thuis te ondersteunen. Maria heeft deelgenomen aan de cursus ‘Grip op verwardheid’ en deelt graag haar ervaringen. “Ik denk dat professionals en burgers baat hebben bij deze cursus.”

 • Ouderenbond ‘wapent’ ouderen tegen WhatsApp-fraude

  11 mei 2020

  In 2019 is de schade die mensen opliepen door oplichting via WhatsApp verdrievoudigd in vergelijking met het jaar ervoor. Vorig jaar werden honderden mensen slachtoffers van WhatsApp-fraude. Samen zijn zij voor meer een miljoen euro opgelicht. Ouderenbond ANBO zet fors in om ouderen te ‘wapenen’ tegen dit soort online oplichting.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  11 mei 2020

  Vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester H.A. Lambooij weer een aantal inwoners van de gemeente Putten kunnen mededelen dat aan hen een Koninklijke onderscheiding is toegekend. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Dan kunt u bij de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene een voordracht indienen. Doe dat vóór 1 juli 2020 voor de uitreiking die plaatsvindt voorafgaand aan Koningsdag 2021.

 • Gooi geen vochtige toiletdoekjes in het toilet

  11 mei 2020

  De gemeente verzoekt u om geen vochtige toiletdoekjes in het toilet te gooien. Dit kan verstoppingen veroorzaken in het riool en zelfs de pompen van de rioolgemalen kunnen hierdoor vast lopen. U kunt een bijdrage leveren dit te voorkomen door vochtige toiletdoekjes bij het restafval te gooien. Helpt u mee?

 • Puttense weekmarkt vanaf woensdag 13 mei op 2 locaties, mét non-foodkramen

  23 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf woensdag 13 mei de wekelijkse warenmarkt op twee locaties organiseren. Het gaat om het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Brinkstraat (de huidige tijdelijke locatie) én het parkeerterrein van de Nieuwe Kerk nabij de Kerkstraat in Putten. Door de markt te spreiden over twee locaties ontstaat er ook weer plek voor de non-foodsector. Het gaat vooralsnog om een proef. Aan de hand van de eerste ervaringen beoordeelt het college of de markt op de twee locaties voor langere tijd een optie is.

 • Wat vindt u van onze communicatiemiddelen?

  12 mei 2020

  De gemeente Putten wil haar communicatiemiddelen nog beter afstemmen op het mediagebruik van haar inwoners. Om dit te realiseren is er een samenwerking gestart tussen de communicatieafdeling van de gemeente en afstudeerstagiaire Lesley Simon. Lesley studeert Communicatie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en woont in Putten. Zij is sinds eind januari actief bezig met het uitvoeren van haar scriptie. In dit interview vertelt zij over het onderzoek én hoe u haar hierbij kunt helpen.

 • Zorgladder Mantelzorg helpt overbelaste mantelzorger

  04 mei 2020

  Veel mantelzorgers komen in de knel vanwege de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld doordat zij het in deze periode extra druk hebben doordat bijvoorbeeld de dagbesteding wegvalt en bezoek of ondersteuning afneemt. Of doordat zij hun vader, moeder, partner of kind niet meer mogen bezoeken in een zorginstelling. Om (dreigende) overbelaste mantelzorgers te helpen is er nu een vangnet: de Zorgladder Mantelzorg. De zorgladder brengt in beeld wie in welke situatie betrokken kan worden om mantelzorgers te ondersteunen.

 • Steeds minder overlast hondenpoep

  04 mei 2020

  Hondenpoep staat bovenaan de lijst van ergernissen. De gemeente Putten ontving hierover jaarlijks een groot aantal meldingen. Het probleem vroeg om een gedegen oplossing. Na een geslaagde proef met ‘hondenpoepbakken’ in 2016 de wijk Hoge Eind, besloot de gemeente de bakken ook in andere wijken te plaatsen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af: het aantal meldingen is gedaald van 76 in 2015 naar 22 in 2019.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  28 april 2020

  De gemeente Putten zet dit jaar opnieuw breed in op de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups.