Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Putten zet dit jaar opnieuw breed in op de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups.

Bestrijding en beheersing

  • Monitoren van gemeentelijke eiken (ongeveer 6.000 stuks): controleren op larven en rupsen van de eikenprocessierups.
  • Wegzuigen van nesten: in gemeentelijke bomen vanaf mei t/m augustus. Hierbij ligt de prioriteit bij speelplaatsen en woonwijken.
  • Biologisch bestrijden: bespuiten met biologische middelen is vanaf dit voorjaar verder uitgebreid. Het gaat hier vooral om eikenbomen op doorgaande wegen.
  • Inzet natuurlijke vijanden: dit is nieuw ten opzichte van vorige jaren. Begin dit jaar zijn er zo’n 400 nestkastjes opgehangen voor kool- en pimpelmezen. De komende weken bezorgen we nog 150 nestkastjes bij inwoners die op donderdag 12 maart op de wachtlijst zijn geplaatst.
  • Biodiversiteit: in nieuwe ontwerpen van openbaar groen krijgt biodiversiteit van beplanting hoge prioriteit. Waar mogelijk zorgen we voor bloemrijke bermen door het inzaaien van kruiden.

Melding doen

Ziet u (nesten van) de eikenprocessierups? Geef dit dan door aan de Servicebalie van de gemeente Putten, telefoonnummer (0341) 359 611 of via www.verbeterdebuurt.nl.  

Goed om te weten

De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij gemeentelijke bomen. Als u rupsen in uw tuin aantreft, kunt u op eigen kosten contact opnemen met een boomverzorgingsbedrijf.

Tips bij klachten eikenprocessierups

Wilt u weten wat u kunt doen om overlast te voorkomen? Of wilt u weten wat te doen bij klachten? Kijk dan op de website www.thuisarts.nl/eikenprocessierups. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.