Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Maria: “Een psychisch probleem kan iedereen overkomen”

Maria (32) uit Epe is maatschappelijk werker voor welzijnsorganisatie Het Venster. Deze welzijnsorganisatie levert verschillende diensten om mensen thuis te ondersteunen. Maria heeft deelgenomen aan de cursus ‘Grip op verwardheid’ en deelt graag haar ervaringen. “Ik denk dat professionals en burgers baat hebben bij deze cursus.”

Maria werkt al acht jaar met veel enthousiasme bij Het Venster: “Het is een laagdrempelige organisatie. Er komen mensen van alle leeftijden; ouderen, volwassenen en kinderen. Iedereen is welkom met welke hulpvraag dan ook, zonder indicatie. Wij kijken naar wat iemand nodig heeft en zoeken naar de vraag achter de vraag.” Psychische problemen zijn niet altijd meteen te herkennen en worden ook niet altijd benoemd door mensen die er onder lijden. Maria bemerkt een taboe om er over te praten. Ten onrechte, vindt ze.

Veeleisende maatschappij

Maria krijgt regelmatig hulpvragen van mensen met psychische problemen. Het valt haar op dat ze vaak veel hebben meegemaakt en onder druk staan door de veeleisende maatschappij waarin we leven. Het is de vraag hoe mensen hiermee omgaan: “Wil je met alles meedoen wat de maatschappij van je vraagt? Of kun je goed je grenzen aangeven en je eigen keuzes maken? Tegenwoordig moet je een gezin kunnen draaien, werken, mantelzorger zijn, een leuke partner zijn en moeten de kinderen op sporten en muziekles. Je kan ook een keer nee zeggen. Durf voor jezelf te kiezen,” adviseert Maria.

Grip op verwardheid

Het is volgens Maria een goede zaak dat er steeds meer aandacht is voor mensen met psychische problemen, zowel binnen haar werkveld als binnen de overheid. Ze heeft veel gehad aan de cursus ‘Grip op verwardheid.’ Ze ziet graag dat meer mensen – professionals en burgers – de cursus volgen, zodat psychische problemen eerder worden herkend en vooroordelen worden weggenomen. De training bestaat uit Mental Health First Aid (eerste hulp aan mensen met psychische problemen) en effectief communiceren. Maria vertelt: “Ik vond de cursus heel waardevol. Tijdens de cursus leer je veel over ziektebeelden en je krijgt handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan, zoals de BLIZZ-methode. Daarnaast maakt de training je meer bewust van het feit dat psychische problemen iedereen kan overkomen. Ook al voel je je soms zo sterk, er hoeft niet heel veel te gebeuren en je kan hulp nodig hebben.”

Maria ziet in haar werk dat mensen met psychische klachten vaak een stempel krijgen. De omgeving weet niet altijd wat er vooraf kan gaan aan psychische problematiek. “Er kan bijvoorbeeld iets ingrijpends zijn gebeurd of er speelt iets in de omgeving. Het is daarna afhankelijk of iemands draaglast en draagkracht in balans zijn en of er mensen in de omgeving zijn die de persoon kunnen ondersteunen.”

Alles zelf doen

“Voor mensen met psychische klachten is het soms lastig om hulp te vragen. Een mens wil het liefst alles zelf doen. Dit zie ik ook bij mezelf. Je wilt stoer zijn en je niet kwetsbaar opstellen. Maar soms red je het niet alleen. Trek dan op tijd aan de bel en schaam je niet om hulp te vragen,” aldus Maria. Zij ziet dat mensen vaak pas aan de bel trekken als het netwerk al is uitgeput en mensen er helemaal doorheen zitten. “Klop eerder bij ons aan als het mogelijk is, dan kunnen wij helpen met onze vrijwilligers en ons maatschappelijk werk. Als je het met elkaar doet, maak je je draagkracht groter.”

Over de BLIZZ-methode

De BLIZZ-methode is een praktisch handvat om mensen in psychische nood te helpen.  BLIZZ staat voor Benaderen, Luisteren zonder oordeel, Informatie en steun bieden, Zoeken en stimuleren van professionele hulp en Zoeken en stimuleren van andere ondersteunen.

De BLIZZ-methode is onderdeel van de Mental Health First Aid (MHFA), een ‘EHBO-cursus’ voor psychische problemen. Tijdens de cursus leer je psychische problemen beter te herkennen, zonder vooroordelen een gesprek aan te gaan en je eigen grenzen te bewaken. Net als een EHBO-cursus is MHFA voor iedereen en hoef je geen kennis te hebben van psychiatrie en psychologie. Kijk voor meer informatie op de website www.indigowest.nl.