Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Zorgladder Mantelzorg helpt overbelaste mantelzorger

Veel mantelzorgers komen in de knel vanwege de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld doordat zij het in deze periode extra druk hebben doordat bijvoorbeeld de dagbesteding wegvalt en bezoek of ondersteuning afneemt. Of doordat zij hun vader, moeder, partner of kind niet meer mogen bezoeken in een zorginstelling. Om (dreigende) overbelaste mantelzorgers te helpen is er nu een vangnet: de Zorgladder Mantelzorg. De zorgladder brengt in beeld wie in welke situatie betrokken kan worden om mantelzorgers te ondersteunen.

De 5 stappen van de Zorgladder Mantelzorg

Stap 1 Mantelzorg en het eigen netwerk

Door goed voor uzelf te zorgen is de mantelzorg ook langer vol te houden. Doe daarom een beroep op uw eigen netwerk. Dit kan lastig zijn, maar juist nu willen mensen graag iets voor een ander doen. Schroom niet om familie, buren, vrienden te vragen, want mensen helpen graag. Voor een luisterend oor, tips en adviezen kunt u ook bellen met professionals van de Mantelzorglijn: (030) 760 60 55. Of bel de Luisterlijn om stoom af te blazen of uw verhaal aan kwijt te kunnen: 0900 0767 of (055) 541 5415.

Stap 2 Informele hulp

Er kan een moment aanbreken waarop u uw eigen familie, vrienden of buren niet meer kunt vragen dan ze al doen. Heeft u geen of onvoldoende mensen om u heen die u kunnen helpen? Dan is hulp van vrijwilligers een mogelijkheid. Schroom niet om hulp te vragen. Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Putten. Bel (0341) 357 078 of e-mail naar info@welzijnputten.nl.

Stap 3 Wmo-hulp

Als u iedere dag zorg verleent, en de hulp vanuit uw netwerk en van vrijwilligers is niet toereikend, dan komt het zo zelfstanding mogelijk thuis wonen van uw naaste in het geding. De gemeente kan dan aanvullende of vervangende professionele ondersteuning en/of begeleiding van uw naaste organiseren om u te ontlasten. En dat is zeker zo als u als mantelzorger zelf kwetsbaar bent. In deze tijd is niet alles mogelijk, maar u mag wel om hulp vragen. Neem daarvoor gerust contact op met de Servicebalie van de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611. Zo kunnen wij met u nagaan wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke inwonerondersteuner van Stimenz in Putten. Bel 088 784 64 64 of e-mail naar info.putten@stimenz.nl. De inwonersondersteuner kan een belangrijke wegwijzer voor u zijn bij de toegang tot zorg en ondersteuning.

Stap 4 Verpleging en verzorging

Als de ondersteuning uit stap 3 niet voldoende is, kunt u een extra beroep doen op professionele ondersteuning in de zorg en wijkverpleging om zorgtaken van u over te nemen. Neem hierover contact op met uw wijkverpleegkundige of huisarts.

Stap 5 Tijdelijk verblijf (bij crisis)

Als het echt niet meer gaat dan kan de huisarts, vaak in overleg met de wijkverpleegkundige, beslissen dat een noodvoorziening nodig is. Dan worden de mogelijkheden nagegaan voor een kortdurend verblijf voor uw naaste in bijvoorbeeld een zorghotel waar de zorg van u wordt overgenomen. Kunt u geen zorg meer verlenen omdat uw naaste of uzelf besmet bent met het coronavirus? Meld dit dan direct bij uw huisarts of wijkverpleegkundige.

De Zorgladder Mantelzorg

De Zorgladder Mantelzorg is opgezet door MantelzorgNL, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS. Op de website van MantelzorgNL vindt u de uitgebreide zorgladder. En een actueel overzicht van veel gestelde vragen over mantelzorg en het coronavirus.

Meer informatie

www.mantelzorg.nl