Aangepaste dienstverlening door Pinksteren

Door Pinksteren zijn er veranderingen in onze dienstverlening.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 24 mei (tweede pinksterdag).

Afvalinzameling

Er wordt géén afval ingezameld op maandag 24 mei (tweede pinksterdag). De inzameldag is verplaatst naar woensdag 26 mei. Zet uw afval op de dag van inzameling vóór 08.00 uur aan de weg.

Voor meer informatie bekijk de website www.mijnafvalwijzer.nl of download de app ‘Afvalwijzer’ van AddComm.