Bakkerstraat eenrichtingsverkeer tijdens bouwperiode ‘De Poort van Putten’

Het college van burgemeester en wethouders van Putten is voornemend om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen voor de Bakkerstraat. Op de hoek Bakkerstraat – Verlengde Dorpsstraat is onlangs gestart met de bouw van ‘De Poort van Putten’. Hiervoor wordt tot medio april 2022 een bouwplaats ingericht. Het eenrichtingsverkeer in de Bakkerstraat moet zorgen voor een veilige verkeerssituatie en goede afwikkeling van auto’s en (bouw)vrachtwagens.

Eenrichtingsverkeer hele Bakkerstraat

Het eenrichtingsverkeer in de Bakkerstraat zorgt ook voor een goede verkeersafwikkeling voor het parkeerterrein van de Albert Heijn. Vertrekkende auto’s vanaf het parkeerterrein van de Albert Heijn zijn, in deze tijdelijke situatie, verplicht om links af te slaan. Vanaf de Bakkerstraat worden de auto’s doorverwezen naar het parkeerterrein welke grenst aan de Bakkerstraat / Garderenseweg. Deze doorgang is op dit moment ook al te gebruiken door autoverkeer.

Afwikkeling (bouw)vrachtwagens Bakkerstraat

In de tijdelijke situatie rijden lege (bouw)vrachtwagens door de Bakkerstraat richting de Kerkstraat. Om deze situatie mogelijk te maken wordt de ‘knip’ tussen de Bakkerstraat en de Kerkstraat tijdelijk opgeheven. Deze knip ligt voor bakkerij Van Looijengoed. Vrachtwagens kunnen hun weg op deze manier vervolgen via de Kerkstraat naar de Engweg. Vrachtverkeer van de Albert Heijn en de Hema hebben een uitzondering op het eenrichtingsverkeer. Gezien de manoeuvres die zij hiervoor moeten uitvoeren mogen zij via de Bakkerstraat wel terug de Verlengde Dorpsstraat in rijden.

Winkels en woningen bereikbaar

De tijdelijke verkeerssituatie duurt ongeveer tot april 2022. Roelof Koekkoek, wethouder Mobiliteit: “De woningen en winkels blijven tijdens de bouwperiode te allen tijde bereikbaar. Deze afspraak hebben wij met de vergunninghouder gemaakt.”