College in kadernota 2022: “Financiën nu op orde, wel onzekerheden voor de komende jaren”

Het college van burgemeester en wethouders van Putten verwacht de gemeenteraad van Putten later dit jaar een sluitende begroting voor het jaar 2022 te kunnen aanbieden. “Onze inkomsten en uitgaven zijn voor de korte termijn in balans”, zegt wethouder Financiën Ewoud ’t Jong. Tegelijkertijd is er voor de langere termijn veel onzeker. “Er is nog geen kabinet, dus ook nog geen nieuw regeerakkoord. Daarmee is het vooralsnog onduidelijk wat Den Haag financieel met ons voor heeft”. De wethouder doelt met name op de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, het sociale domein en de impact van de coronacrisis.

Wethouder ’t Jong verwacht dat dit najaar, als de begroting aan de orde komt in de gemeenteraad, er meer duidelijkheid is. Het college stelt zich in de kadernota terughoudend op als het gaat om nieuwe beleidsambities. “Daarvoor zijn er eenvoudig weg te veel onduidelijkheden”.

Landelijke discussie gemeentefonds

De uitkering vanuit het gemeentefonds is de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. “Het gemeentefonds is op dit moment onderwerp van een landelijke discussie. Er doen diverse verdeelmodellen de ronde. In het laatste model gaan wij er als Putten op vooruit. Van een definitief besluit is echter nog geen sprake”, aldus ’t Jong. Daarnaast houdt de wethouder Financiën de ontwikkelingen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet nauwlettend in de gaten: “Wij hebben grip op de kosten weten te krijgen, maar dat is wel een moment opname,” geeft ’t Jong aan. Ook de impact van de coronacrisis laat zich nog moeilijk duiden: “Wij krijgen weliswaar een compensatie in de kosten van de rijksoverheid, maar ik verwacht dat pas over enige tijd duidelijk is wat de coronacrisis met ons allen heeft gedaan. Ook dat is vooralsnog een onzekere factor”.

Terughoudendheid nieuwe beleidsambities

Zoals aangegeven stelt het college zich in de kadernota terughoudend op als het gaat om nieuwe beleidsambities. ’t Jong: “Toch hebben wij als gemeente flink wat wensen voor de toekomst. Denk aan de sportaccommodaties, de realisatie van de nieuwe woonwijk Putten-Zuid en de huisvesting van de school Groevenbeek. Daar is veel geld voor nodig. De komende jaren zal duidelijk worden of wij al deze wensen waar kunnen maken”.

In de kadernota legt het college de gemeenteraad een aantal wensen voor het jaar 2022 voor. Zo willen burgemeester en wethouders graag verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van bedrijventerrein Henslare. De bedoeling is om in 2022 de kavels uit te kunnen geven. Ook stelt het college de raad voor om een Economische Visie voor de komende jaren op te stellen. Op het gebied van infrastructuur wil het college de Voorthuizerstraat aanpakken tussen de rotonde Van Geenstraat en Landal Heihaas. Ook wil het college geld vrijmaken voor het verbeteren van de speelvoorzieningen in de gemeente. Onderzocht wordt verder of invulling kan worden gegeven aan gemeentelijke eigendommen aan de Ambachtsstraat. Dit in combinatie met de ontwikkelingen rond de Gervenhof. Verder staat een onderzoek gepland naar de mogelijkheden om woningen te kunnen realiseren in het voormalige politiebureau.

Bespreking in gemeenteraad

De kadernota is, zoals aangegeven, op maandag 10 mei aangeboden aan de gemeenteraad. De bespreking in de gemeenteraad staat gepland voor donderdag 24 juni 2021.

Kadernota 2022 gemeente Putten (PDF)