Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie belangrijke stap dichterbij

Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Plan is om op beide locaties 9 woningen en 28 appartementen te realiseren.

“Een prachtige impuls voor de woningbouw in Putten. Goed dat er nu schot in de zaak zit”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Ewoud ’t Jong van de gemeente Putten aan. Ook directeur Robert Hoekstra van Van de Kolk is blij met de overeenstemming. “Het heeft al met al even geduurd, maar dit is echt een belangrijke stap vooruit”.

Veelomvattend

De plannen zijn veelomvattend. Op de huidige plek van de Boni aan de Dorpsstraat-Achterstraat komen 9 ‘grondgebonden’ woningen (eengezins en levensloopbestendig). Daartoe wordt het pand van de Boni-supermarkt op deze locatie gesloopt. Het aanpalende pand aan de Dorpsstraat 97 wordt getransformeerd tot woonlocatie. Aan de Gervenhof komen in het gebouw van de voormalige meubelzaak Kok, de nieuwe Boni, retail (daghoreca of winkels). Dit gebouw wordt deels gesloopt. De 28 nieuwe appartementen worden deels (12) op de locatie van het bestaande magazijn en deels (16) boven op de nieuwe Boni gebouwd. De verhuizing in 2020 van de kringloopwinkel Overnodig naar de Achterstraat maakt ook onderdeel uit van de plannen. Zij zijn blij met de nieuwe locatie. De plannen voorzien tevens in de realisatie van een groot aantal extra parkeerplaatsen.

Betaalbaar

De gemeente Putten is blij met de overeenkomst. “Heel wat inwoners zijn op zoek naar huisvesting. Dit plan voorziet in de bouw van 37 woningen. Dat is een mooi aantal. Daarbij sluit dit bouwplan mooi aan bij het Centrumplan dat in uitvoering is”, zo geeft wethouder ’t Jong aan. De wethouder vindt het verder belangrijk dat het plan ook voorziet in de realisatie van woningen in categorie sociaal/betaalbaar: “16 van de 28 te realiseren appartementen aan de Gervenhof vallen in deze categorie. Formeel hadden dat er 2 meer moeten zijn, maar dat bleek financieel-technisch net een brug te ver. Dat is jammer, maar als college wilden wij nu echt doorpakken. Dit plan ligt er immers al even.”

Doorpakken

Ook de ontwikkelaar wil nu doorpakken. “De vraag naar woningen is groot in Putten. Zaak is nu om vaart te maken en ook de vaart er in te houden”, zegt Robert Hoekstra van Van de Kolk. Inmiddels zijn de eerste schetsen gereed: “Het wordt prachtig wonen, op een prachtige plek met alle voorzieningen binnen handbereik.”

Planning

De ontwikkelaar gaat nu door met het verder voorbereiden en uitvoeren van de plannen. De gemeente gaat aan de slag met de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. De start van de bouw van de woningen aan Dorpsstraat-Achterstraat en aan de Gervenhof staat gepland voor begin 2023.