Het Lokale Sport- en Beweegakkoord

De ambities over sport en bewegen in Putten zijn vastgelegd in het Lokale Sport- en Beweegakkoord. Lokale sportverenigingen, JongPutten, de Puttense Sport Federatie, het onderwijs, verschillende zorg- en maatschappelijke partners en de gemeente Putten zijn samen tot het akkoord gekomen. Zij willen zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en laten bewegen in de gemeente Putten.

Heeft u een idee over bewegen in de gemeente Putten?

Meld dan uw sportieve idee aan bij JongPutten. Uw idee moet passen bij minimaal één thema:

  • Een leven lang gezond.
  • Gezonde sportorganisaties.
  • Sport, spelen en bewegen in de buurt.
  • Het sportieve voorbeeld voor een leefstijl.

Meer informatie

JongPutten
06 309 94 494
jong@putten.nl
www.jongputten.nl/sport-en-beweegakkoord