Putten twee straatnamen rijker: Nel Veermanstraat en Schraanbos

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft twee straatnamen vastgesteld. Het gaat om twee (woningbouw)locaties. De Nel Veermanstraat is de naam voor de woonstraat op de inbreidingslocatie Bilderdijkstraat. Schraanbos is de naam voor de woonstraat uit het bouwplan aan de Husselsesteeg.

Nel Veermanstraat

Nel Veerman was een lokale dichteres en schrijfster. Zij woonde vanaf 1977 tot aan haar dood in 2002 in Putten. Veerman geniet vooral bekendheid door haar 10 dichtbundels. Met haar poëzie maakte ze indruk bij lezers, collega-schrijvers en literatuurcritici. Hoofdthema’s van haar dichterlijk werk zijn de natuur en haar geloof. Ook Putten komt terug in haar werk, zowel de natuur als de oorlogsgeschiedenis. Op basis hiervan verdient Nel Veerman het om vernoemd te worden in een wijk waarin in het verleden de woonstraten zijn vernoemd naar schrijvers. 

Verder schreef Veerman, vanaf 1940, 22 kinder- en jeugdboeken met een protestant-christelijke signatuur. Daarnaast verschenen er van haar hand 2 projectboekjes voor het onderwijs, 2 romans en een novelle. Uitgebreide informatie over Nel Veerman is beschreven in het boek ‘Putters en Puttenaren’ (2016).

Schraanbos

Anders dan bij de Nel Veermanstraat is er bij het bouwplan Husselsesteeg gekozen voor het verbinden van de straatnaam met de streek. Het Puttens Historisch Genootschap heeft uitgebreid (archief)onderzoek naar veldnamen gedaan. De gekozen naam, Schraanbos, verwijst naar het westelijk deel van het gebied rond de bouwlocatie. Het gebied was lange tijd een stukje bos dat door diverse families werd gebruikt, onder andere voor kaphout als brandstof. Dit gebied werd ‘De Schraan’ genoemd. Waarschijnlijk een verbastering van het woord ‘schraal’ vanwege de schrale grond. Het is dan ook een uitloper van de zandrug De Cleenhorst.

Het college heeft voor de naamgeving het advies opgevolgd van de informele straatnamencommissie. Dit was het laatste advies van deze commissie. Afgelopen maand heeft het college namelijk een formele commissie ingesteld: de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR). Voor beide woningbouwlocaties zijn de planologische procedures overigens nog niet afgerond. De ruimtelijke inpassing van de woonstraten is daarmee ook nog niet definitief.