Noord-Veluwse gemeenten én waterschap blijven samenwerken aan een klimaat-robuuste regio

Op 23 maart 2023 ondertekenden de Noord-Veluwse gemeenten én Waterschap Vallei en Veluwe de samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. De ondertekening vond plaats op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek. In de overeenkomst staat hoe het waterschap en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken aan een klimaat-robuuste regio.

Het klimaat verandert, gelet op de droge en warme zomers van de afgelopen jaren en de steeds heftigere hoosbuien waardoor straten en zelfs huizen onderlopen. Ook voor deze regio worden de gevolgen van klimaatverandering duidelijker. Ondertussen werken de overheden al samen om de kans op overlast en schade te beperken. Omdat de samenwerking zijn vruchten afwerpt, besloten zij om langer en intensiever met elkaar samen te werken. De provincie Gelderland en waterbedrijf Vitens zijn ook actief betrokken bij deze samenwerking.

Wadi’s in Putten

Onder andere in Putten wordt openbaar versteend gebied afgekoppeld. “Dit klinkt wat technisch, maar dit zorgt ervoor dat regenwater snel de grond in zakt. Zo werken wij in onze wijken al meerdere jaren met wadi’s. De resultaten zijn duidelijk merkbaar. De wateroverlast na hevige regenbuien is hiermee verleden tijd”, zegt wethouder Bertus Cornelissen van de gemeente Putten.

Krachten bundelen en kennis delen

De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en kennis delen. Door effectief samen te werken dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. Een leefomgeving waar inwoners kunnen werken, recreëren en wonen. De afgelopen tijd heeft de goede samenwerking geleid tot gezamenlijke projectvoorstellen waardoor geld vanuit Provincie, Rijk en Europa beschikbaar komt om de aanpak in de regio te versnellen.