Informatieplicht energiebesparing: hoe geeft uw bedrijf hier invulling aan?

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energie te besparen (Wet milieubeheer-inrichtingen). Dit is de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving uitgebreid. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren. Dit is de informatieplicht.

Stappenplan

Deze informatieplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken. Op de website www.rvo.nl/informatieplicht vindt u een interactief stappenplan waaruit blijkt of de informatieplicht op uw bedrijf van toepassing is. 

Indienen van een melding

Het indienen van een melding kan via de website van RVO. Heeft u vragen over het indienen van de melding? Neem dan contact op met RVO. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 042 42 42.

Toezicht

Toezicht op de naleving van de informatieplicht gebeurt in Putten door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). Heeft u vragen over de melding die meer op een specifiek bedrijf gericht zijn? Neem dan contact op met ODNV via telefoonnummer (0341) 474 300 of per e-mail: info@odnv.nl.