Laatste straatnamen voor Rimpeler bekend

De laatste 6 namen voor de woonstraten in de nieuwe woonwijk Rimpeler zijn bekend. Ook deze straatnamen worden vernoemd naar vrouwen die van grote betekenis zijn geweest voor de Puttense samenleving. Eind 2018 werden de eerste 6 namen al vastgesteld. Omdat de wijk in fases wordt gebouwd, vindt de onthulling van de straatnaamborden fasegewijs plaats vanaf het voorjaar van 2020.

Personen Straatnamen
Anne Maria (Mieke) en Constanze (Con/Connie) Heijmans Dames Heijmansstraat
Hendrika (Rie) Staal Rie Staalstraat
Josina Hacke-Oudemans Josina Oudemansstraat
Aartje Westerink-van den Brink Aartje van den Brinkstraat
Wijmpje Koopman-Evers Wijmpje Koopmanstraat
Els Luteijn-Eekhoutte Els Eekhouttestraat

Verhalen achter de straatnamen

Omdat de wijk in fases wordt gebouwd, vindt de onthulling van de straatnaamborden op een later moment (en fasegewijs) plaats. De eerste straatnamen worden naar verwachting in het voorjaar van 2020 onthuld. Rond die tijd verschijnen ook de verhalen achter de straatnamen op de website www.verhaalvanputten.nl. Hieronder alvast een samenvatting:

  • Anne Maria (Mieke) en Constanze (Con/Connie) Heijmans waren als zussen samen lid van het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog en verrichtten koerierswerk in de wijde omgeving van Putten. Ook Aartje van den Brink was als koerierster actief.
  • Hendrika (Rie) Staal heeft ruim 20 jaar als zendingsverpleegkundige in Kenia gewerkt, uitgezonden vanuit de Puttense hervormde gemeente. Vlak voor haar terugkeer naar Nederland (in 1985) verongelukte ze in Kenia waar ze ook is begraven. Met deze straatnaam keert ze (in naam en in blijvende herinnering) terug in haar geboorteplaats.
  • Josina Hacke-Oudemans was bijna 30 jaar bewoonster van Landgoed Schovenhorst en zorgde ze mede voor het beheer en onderhoud. Daarnaast was ze actief voor diverse instanties op het gebied van natuur en milieu op de Veluwe. Als ‘kenner van de Veluwe’ publiceerde ze hier ook over. Ook was ze secretaris van de naoorlogse Stichting “Puttens Jeugd” en daarmee van grote betekenis voor de steun aan de Puttense kinderen, van wie de vader was omgekomen.
  • Wijmpje Koopman-Evers was een sociaal zeer bewogen vrouw die zich haar leven lang onbaatzuchtig heeft ingezet met haar zorg voor de zwakkeren in de samenleving.
  • Els Luteijn-Eekhoutte was als vrijwilligster actief betrokken binnen de bibliotheek, verzorgde rondleidingen op Landgoed Schovenhorst en had een belangrijke rol bij het werk van het Puttens Historisch Genootschap.

Ere wie ere toekomt

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de vernoeming van deze 6 vrouwen is in lijn met de motie ‘Ere wie ere toekomt – vergeten vrouwen’ die de gemeenteraad op 8 november 2018 heeft aangenomen. Eerder stelde het college de eerste 6 straatnamen al vast: Trientje Timmerstraat, Aartje Simonstraat, Dames Tijssenstraat, Jansje Rozendaalstraat, Gerritje van Beekstraat en Zuster Joustrastraat.

Oproep aan (mogelijke) nabestaanden van de gezusters Heijmans

Voordat er een besluit is genomen over de straatnaamgeving is er contact gelegd met de nabestaanden van de voorgedragen vrouwen. In alle gevallen heeft dit geleid tot de noodzakelijke toestemming om de naam te mogen gebruiken. Het is helaas niet gelukt om de nabestaanden te vinden van Mieke en Connie Heijmans. Via deze publicatie doen we een oproep aan (mogelijke) nabestaanden of bekenden om zich bij ons te melden.

Straatnamencommissie

Begin 2019 heeft de gemeente (opnieuw) aan de inwoners van Putten gevraagd om mee te denken over de straatnaamgeving voor Rimpeler. Alle reacties met ongeveer 50 namen zijn in een aantal bijeenkomsten beoordeeld door de straatnamencommissie. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen. 

Plattegrond

Op www.putten.nl/rimpeler vindt u een plattegrond van de nieuwe woonwijk. Daarop zijn de vastgestelde namen gekoppeld aan de woonstraten.