Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Binnenkort vindt er in Putten onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen enkele dagen voorafgaand aan de meting een brief aan huis. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). 

Bewoners en bedrijven

De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af.  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl.