Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een subsidieregeling voor de sanering van varkenshouderijen vastgesteld. Het hoofddoel van deze landelijke regeling is het op korte termijn verminderen van (geur)overlast voor omwonenden in veedichte gebieden. Varkenshouders die hun varkenshouderij willen beëindigen kunnen (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking komen voor een subsidie. De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken.

Varkenshouders kunnen zich aanmelden vanaf 25 november 2019 tot 15 januari 2020. Aanmelding kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vindt u de precieze voorwaarden en meer informatie over de regeling.

Als u wilt praten over de mogelijkheden voor uw bedrijf, kunt u contact opnemen met mevrouw Steunebrink van de gemeente Putten (0341 359 768) of de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (0341 474 300). De omgevingsdienst houdt zich bezig met milieuzaken voor de gemeente Putten. U kunt zich bij de gemeente of omgevingsdienst niet aanmelden voor de subsidieregeling. Dit kan alleen bij RVO.