Verbetering verkeersveiligheid Arendstraat

Begin dit jaar heeft een aantal bewoners van de Arendstraat in een burgerinitiatief gevraagd om aanpassingen te doen aan de Arendstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nadat de plannen met de initiatiefnemers zijn afgestemd, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de onderstaande werkzaamheden uit te voeren.

Maatregelen

  • Aan het begin van de Arendstraat worden aan weerszijden ‘komportalen’ (bebouwde kom/30km-zone) geplaatst en worden er markeringen aangebracht (“30” en strepen voor bromfietsers).
  • Er worden betonbanden om de bomen langs de Arendstraat geplaatst. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt opgevuld met beplanting.
  • De weg wordt op twee plekken versmalt naar 6 meter. Ook de ruimte die hier (naast de weg) ontstaat, wordt opgevuld met beplanting. Een versmalling naar een wegbreedte van 6 meter is het maximaal haalbare met het oog op de (wijk)ontsluitingsfunctie.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor eind november/begin december.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Ruimte via telefoonnummer (0341) 359 761.