Adopteer een boom! Samenwerken aan klimaatadaptie door het boomadoptieplan

Het klimaat verandert; het wordt warmer, het regent vaker en vooral harder. Daarom maken wij ons dorp stap voor stap duurzamer en klimaatbestendig. Het klimaatbestendig maken noemen we ook wel klimaatadaptie. Bij klimaatadaptie kunt u denken aan het voorkomen van hittestress, het opvangen van (regen)water en het terugdringen van CO2-uitstoot en fijnstof.

Bomen zijn de longen van onze planeet, maar er is steeds minder plek om bomen te (her)planten in de openbare ruimte. Bomen moeten soms wijken voor essentiële infrastructuur en woningen.

Ook de verstening van voor- en achtertuinen is een probleem dat steeds groter wordt. Tuinen die vol liggen met stenen zorgen voor hittestress. Dat betekent dat de omgevingstemperatuur omhoog gaat en het water niet in de bodem kan zakken. Elke vierkante meter steen die u vervangt voor groen draagt bij aan het ecosysteem en een gezonde leefomgeving.

Hier komt het boomadoptieplan om de hoek kijken.

Wat is het boomadoptieplan?

Met het boomadoptieplan helpen wij u om uw steentje bij te dragen aan klimaatadaptie. Het boomadoptieplan houdt in dat de gemeente de komende 5 jaar, vanaf 2021, bomen ter beschikking stelt aan haar inwoners. Klimaatadaptatie is namelijk een gemeenschappelijk opdracht voor ons allemaal.

Door het adopteren van een boom werken we als gemeente en inwoners samen aan onze lokale biodiversiteit, het compenseren van bomen en de klimaatdoelstellingen. Het adopteren van een boom helpt bij het terugdringen van hittestress, met name in de bebouwde kom.

Een (extra) boom in uw tuin draagt niet alleen bij aan een gezonde leefomgeving, maar het is ook leuk. Het is extra genieten van de seizoenen én de meeste bomen trekken vogels of insecten aan. Op hete dagen zorgt een boom voor een natuurlijke airco door zijn schaduw. Een welkome bijkomstigheid.

Hoe ziet het boomadoptieplan er concreet uit? De gemeente Putten biedt u de mogelijkheid om een boom te adopteren. Vooruitlopend op het definitieve boomadoptieplan, draaien wij in november en december 2020 een kleinschalig proefproject. Hierbij bieden we 150 bomen ter adoptie aan.

Elk woonadres in Putten komt eenmalig in aanmerking voor de adoptie van een boom. De gemeente Putten heeft 8 soorten bomen geselecteerd waaruit u kunt kiezen. De soorten zijn uitgekozen om hun bijdrage voor de lokale fauna en zijn een fraaie toevoeging aan uw tuin. In de keuze voor de boomsoorten hebben wij rekening gehouden met zowel kleine als grote tuinen. Hoe groter de boom kan worden die u kiest, des te meer de boom bijdraagt aan het klimaat en uw leefomgeving.

150 bomen beschikbaar: wees er snel bij

In deze pilot stelt de gemeente Putten 150 bomen beschikbaar aan de 150 inwoners die als eerste reageren. De inschrijfperiode sluit op maandag 30 november. Er zijn twee manieren om een boom te adopteren.

U geeft aan ons door naar welke boom uw voorkeur uitgaat. Wij vragen u ook naar uw tweede en derde keuze, mocht een bepaalde soort massaal gekozen worden.

Wilt u een boom adopteren, maar zit u niet bij de eerste 150 reageerders? Dan plaatsen wij u automatisch op de wachtlijst. U ontvangt uw boom op een later moment bij de uitvoering van het definitieve boomadoptieplan.

Voorwaarden

  • Elk woonadres in Putten heeft éénmalig recht op één boom.
  • U kiest één van de geselecteerde bomen uit de keuzelijst.
  • De gemeente Putten bezorgt de boom bij u thuis.
  • U plant de geadopteerde boom op de dag van ontvangst op uw eigen terrein.
  • Zijn de eerste 150 personen u voor? Dan komt u automatisch op de wachtlijst.
  • U geeft ons toestemming uw gegevens te gebruiken voor het boomadoptieplan.
  • Adoptiebomen gelden niet als compensatie voor herplant bij een kapvergunning.

Wij bezorgen de boom bij u thuis

Bent u een van de 150 personen die als eerste heeft gereageerd? Dan bezorgt de gemeente Putten de bomen medio december bij u thuis. Door thuis te bezorgen voorkomen wij wachtrijen en drukte bij de gemeentewerf. Zo houden wij rekening met de coronamaatregelen; uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voorop. In het definitieve boomadoptieplan is de manier van aanbieden mogelijk anders. Dit hangt onder andere af van onze ervaringen met deze pilot en de situatie rondom het coronavirus.

Plant de boom op de dag van ontvangst. Dit is belangrijk, omdat wij de boom leveren met kale wortels, zonder kluit. Verwacht u medio december niet thuis te zijn? Geef dit dan aan bij uw inschrijving. Uiteraard ontvangt u ook een uitleg over het aanplanten van de boom.

Meer informatie?

(0341) 359 611
www.putten.nl/boomadoptieplan