Inloopavond over plannen Bilderdijkstraat

Dinsdag 16 oktober 2018 is er een inloopavond over de stedenbouwkundige visie voor het gebied Bilderdijkstraat. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de avond georganiseerd in Stroud (Brinkstraat 91). Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.30 en 20.00 uur. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor een mondelinge toelichting op de plannen en het beantwoorden van vragen.

Achtergrond

De locatie van basisschool Klein Schovenhorst (P.C. Hooftstraat 35) is vorig jaar grotendeels vrijgekomen. Ook andere gebouwen in de omgeving komen beschikbaar voor een andere functie. Dit biedt onder andere kansen voor woningbouw en de vernieuwing van basisschool De Akker. Daarnaast is de Aldi (Bilderdijkstraat 46) op zoek naar mogelijkheden om de supermarkt te vernieuwen op de huidige locatie.

Stedenbouwkundige visie

Naar aanleiding van de ontwikkelingen is er een stedenbouwkundige visie opgesteld voor dit gebied. De visie en het bijbehorende werkdocument bevatten:

  • een ruimtelijke analyse, ruimtelijke scenario’s en stedenbouwkundige modellen;
  • een weergave van overleggen met belanghebbenden en omwonenden;
  • een uitwerking van het voorkeursmodel.

Visie inzien?

Het definitieve ontwerp van de stedenbouwkundige visie en het werkdocument kunt u bekijken op www.putten.nl/bilderdijkstraat. Ook is de visie elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3.

Besluitvorming

De stedenbouwkundige visie wordt besproken in de raadscommissie Ruimte op donderdagavond 18 oktober 2018. Op donderdagavond 1 november neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het ontwerp van de stedenbouwkundige visie.