Oktober 2019

 • Openingstijden balie Burgerzaken, Samenleving, Ruimte en Belastingen

  31 oktober 2019

  In dit bericht staan de openingstijden van de balie Burgerzaken, Samenleving, Ruimte en Belastingen voor u op een rijtje.

 • Welkomstborden bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng

  30 oktober 2019

  Bij de hoofdentrees van de Puttense bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng zijn vandaag 4 welkomstborden geplaatst. Bij de plaatsing is nauw samengewerkt door Bedrijvenkring Putten, Pasman Reclame en Gemeente Putten.

 • Tegemoetkoming hoge zorgkosten

  30 oktober 2019

  Inwoners van de gemeente Putten die bijvoorbeeld vanwege een ziekte of een beperking hoge zorgkosten maken, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van maximaal € 200,00. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 15 oktober besloten.

 • Wij helpen u graag! (deel 2)

  30 oktober 2019

  Dit is het tweede artikel in de serie ‘Wij helpen u graag’. Hierin vertellen wij over de gewijzigde en verbeterde dienstverlening in het vernieuwde gemeentehuis. Sinds de opening van het gerenoveerde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden. De dienstverlening is verbeterd en voor veel vragen kunt u nu terecht bij de servicebalie.

 • Wethouder Priem ontbijt deze week met Puttens pleeggezin

  30 oktober 2019

  Wethouder Priem van de gemeente Putten brengt op donderdag 31 oktober een bezoek aan een pleeggezin. In het kader van de Week van de Pleegzorg ontbijt hij mee met het gezin (vader, moeder, twee kinderen).

 • Wij helpen u graag!

  22 oktober 2019

  Sinds de opening van het gerenoveerde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden. De dienstverlening is verbeterd en voor veel vragen kunt u nu terecht bij de servicebalie.

 • Afvalbrengstation in wintertijd gesloten op donderdagavond

  22 oktober 2019

  Het winterseizoen komt er weer aan. Dit betekent dat u tijdens deze periode op de donderdagavond niet terecht kunt bij het afvalbrengstation. De laatste avondopenstelling in 2019 is op donderdag 24 oktober.

 • Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers

  14 oktober 2019

  De gemeente Putten zoekt nieuwe vrijwilligers voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen.

 • College van Putten presenteert voorzichtige begroting 2020-2023

  10 oktober 2019

  Het verminderen van de uitgaven in het sociale domein, meer opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en een beperkt aantal voorstellen voor nieuw beleid. Dat zijn de contouren van de meerjarenbegroting 2020-2023 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Wethouder Priem wil Ossenmarkt op Nationale lijst Immaterieel Erfgoed

  09 oktober 2019

  Wethouder Gerbert Priem van Putten laat onderzoeken of het mogelijk is om de Puttense Ossenmarkt op de Nationale lijst van Immaterieel Erfgoed te krijgen. Deze toezegging deed de wethouder vandaag tijdens de opening van de traditionele Ossenmarkt.

 • College positief over realisatie 5 zonneparken en vraagt raad naar draagvlak voor windinitiatieven

  09 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de realisatie van 5 initiatieven voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Putten. Het college is in principe bereid om hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures in gang te zetten. Daarnaast is het college benieuwd of er in de gemeenteraad draagvlak is om een vervolgproces op te starten om te komen tot de realisatie van windprojecten langs de A28.

 • Inspraak regelgeving sociaal domein

  09 oktober 2019

  De Jeugdwet, Wmo en Participatiewet vormen samen het sociaal domein. Iedere wet heeft nu nog een eigen verordening (gemeentelijke regelgeving). Omdat dit lastig is voor onze inwoners, komt de gemeente Putten met 1 verordening voor deze 3 wetten samen. Dit heet de omgekeerde verordening sociaal domein.

 • Koninklijke onderscheiding voor ds. A. Jonker

  07 oktober 2019

  Op zaterdag 5 oktober 2019 reikte burgemeester H.A. Lambooij een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit aan ds. A. (Andries) Jonker. Hij ontving de onderscheiding voor zijn inzet voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in de periode 1999-2019.

 • Deel Dorpsstraat afgesloten door breuk waterleiding

  04 oktober 2019

  Als gevolg van een waterleidingbreuk is er in de nacht van donderdag op vrijdag forse schade ontstaan aan het wegdek van de Dorpsstraat. Tussen de Klaas Bosstraat en de Boni Supermarkt is de rijbaan dusdanig beschadigd dat het niet veilig is om er voertuigen over heen te laten rijden.

 • Inzameling bladafval vanaf maandag 7 oktober

  04 oktober 2019

  Het is herfst! Vanaf maandag 7 oktober plaatst de gemeente 65 bladkorven op diverse locaties.

 • Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis aan zoon van de heer J.O. de Visser

  04 oktober 2019

  Op donderdag 3 oktober 2019 ontving de heer Otto de Visser, zoon van J.O. de Visser, het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum uit handen van burgemeester H.A. Lambooij. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis van Putten.

 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  09 oktober 2019

  Onder de titel ‘Putten Praat Mee’ organiseert weekblad De Puttenaer op dinsdag 8 oktober een dorpsgesprek. Dit met medewerking van de gemeente Putten. Het gespreksthema is een aardgasvrije gemeente. Het dorpsgesprek vindt plaats in De Huifkar, Kerkstraat 67. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.