Inspraak regelgeving sociaal domein

De Jeugdwet, Wmo en Participatiewet vormen samen het sociaal domein. Iedere wet heeft nu nog een eigen verordening (gemeentelijke regelgeving). Omdat dit lastig is voor onze inwoners, komt de gemeente Putten met 1 verordening voor deze 3 wetten samen. Dit heet de omgekeerde verordening sociaal domein.

Uw mening telt

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Daarom betrekken wij u bij de totstandkoming van de lokale regelgeving. U kunt tot medio november uw mening geven over het concept van de omgekeerde verordening. Hierin staan de gemeentelijke regels over de volgende onderwerpen:

  • werken en meedoen;
  • uitkeringen;
  • schulddienstverlening;
  • gezond en veilig opgroeien;
  • wonen in een veilige en gezonde omgeving.

Bekijk de omgekeerde verordening

U vindt de omgekeerde verordening en de samenvatting daarvan op www.putten.nl/omgekeerdeverordening. Ook kunt u een exemplaar ophalen in het gemeentehuis.

Geef ons uw mening

Reacties op de omgekeerde verordening kunt u doorgeven aan Aldo Kivits via akivits@putten.nl of (0341) 359 643 en Alex Hagenbeek via ahagenbeek@putten.nl of (0341) 359 622. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht. Op woensdag 4 december beslist de gemeenteraad wat er in de definitieve verordening komt te staan.