Tegemoetkoming hoge zorgkosten

Inwoners van de gemeente Putten die bijvoorbeeld vanwege een ziekte of een beperking hoge zorgkosten maken, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van maximaal € 200,00. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 15 oktober besloten.

Voorwaarden

U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als u:

  • inwoner bent van de gemeente Putten;
  • een netto inkomen hebt onder 130% van de bijstandsnorm;
  • een chronische ziekte of aandoening hebt.

Aanvragen

U kunt de Tegemoetkoming hoge zorgkosten vanaf woensdag 30 oktober 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020 online aanvragen via www.putten.nl/tegemoetkoming. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden op de website of ophalen bij de servicebalie van het gemeentehuis.

Let op

Deze regeling vervangt de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en de Tegemoetkoming Eigen Bijdrage Zorg.