Welkomstborden bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng

Bij de hoofdentrees van de Puttense bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng zijn vandaag 4 welkomstborden geplaatst. Bij de plaatsing is nauw samengewerkt door Bedrijvenkring Putten, Pasman Reclame en Gemeente Putten.

“Een goede en snelle bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen is van groot economisch belang”, zo motiveert wethouder Gerbert Priem van Economische Zaken de nieuwe bebording. “Mooi ook dat het bedrijfsleven en de gemeente daarbij samen optrekken. De borden zien er professioneel uit, geven mensen het gevoel dat ze welkom zijn”.

Aansluitend aan de plaatsing van de nieuwe borden worden de oude standaard- en bedrijfsborden langs de openbare weg verwijderd. De verzamelborden bij de hoofdinvalswegen van Putten van Securitas, Politie en Gemeente Putten blijven gehandhaafd. Met de huidige moderne navigatiesystemen en de duidelijke straatnaambordjes zijn de bedrijven in de toekomst goed bereikbaar en wordt uitvoering gegeven aan de Nota ‘Wegwijs in Putten’ zoals deze in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Welkomstborden bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng

Op de foto (v.l.n.r.): Stefan Rozendaal (Bedrijvenkring Putten), Geurt Pasman (Pasman Putten), Gerbert Priem (wethouder gemeente Putten), Johan Grift (Bedrijvenkring Putten).