Acties Regionale Energiestrategie

De gemeente Putten wil u graag betrekken bij de Regionale Energiestrategie (RES). De RES geeft invulling aan onze landelijke opgave om in 2050 de CO2-uitstoot te verlagen met 95%. Dit ten opzichte van 1990. Om dit resultaat te bereiken moet een groot deel van onze huidige energievraag een duurzame invulling krijgen. Deze invulling houdt niet op bij onze gemeentegrenzen en wordt ook op regionaal niveau onderzocht.

Duurzame energie opwekken

In de concept RES staan een aantal scenario’s geschetst waarbij inzichtelijk wordt gemaakt waar duurzame energie opgewekt wordt en hoeveel. Mogelijke locaties van windmolens en zonneparken staan hierbij aangegeven. Ook is er gekeken naar het energienet en welke alternatieve warmtebronnen voor de gemeente Putten aanwezig zijn. Deze opties brengen in beeld hoe de gemeente Putten in de toekomst afstand kan gaan doen van de fossiele brandstoffen. Op dit moment ligt de concept RES klaar en kunt u hier uw mening over geven via www.energienoordveluwe.nl.

Om meer aandacht en kennis te delen over de RES heeft de gemeente Putten 3 acties op touw gezet.

Woensdag 7 oktober

U bent welkom om langs te komen op de markt. Hier staat de gemeente Putten samen met Veluwe Duurzaam. Wij vertellen u graag meer over de RES en allerlei acties rondom verduurzaming. Ook kunt u een douchecoach ophalen; een duurzaam cadeautje. De douchecoach een soort zandloper die aangeeft hoe lang u onder de douche staat. Wees er snel bij, de voorraad is beperkt.

Donderdag 8 oktober

Heeft u vragen over de RES? U bent van harte uitgenodigd om mee te praten tijdens het digitale inloopspreekuur van 15.00 tot 17.00 uur. Wilt u hieraan deelnemen? Geef u op via gvdonkersgoed@putten.nl. Na opgave ontvangt u aanvullende informatie over het digitale spreekuur.

Woensdag 14 oktober

In de avond tussen 19.30 en 21.30 uur vindt een digitale informatieavond plaats. Tijdens de informatieavond ontvangt u meer informatie over de RES. Wilt u hieraan deelnemen? Geef u op via gvdonkersgoed@putten.nl. Na opgave ontvangt u aanvullende informatie over het digitale spreekuur.