Participatieraad Putten zoekt een secretaris

De secretaris van de participatieraad zorgt er samen met de voorzitter voor dat de leden van de adviesraad zodanig worden gefaciliteerd, dat zij het college van burgemeester en wethouders goed kunnen adviseren. Samen met de voorzitter en de penningmeester vormt de secretaris het Dagelijks Bestuur (DB). Dit DB bewaakt onder andere de tijdigheid en de inhoudelijke kwaliteit van de door de verschillende werkgroepen uitgebrachte adviezen en heeft daartoe periodiek overleg met de gemeente.

De secretaris vervult de volgende taken:

 • opstellen van de agenda’s voor de vergaderingen van de participatieraad en het notuleren van de vergaderingen;
 • organiseren van benodigdheden voor de vergaderingen (zoals de vergaderruimten en het uitnodigen van sprekers voor in de vergaderingen);
 • versturen van informatie, onder andere vergaderstukken, adviezen en communicatie-uitingen;
 • bijhouden en beheren van de algemene mailbox van de participatieraad;
 • ondersteunen bij het maken van de jaarplanning en het jaarverslag.

Profiel

Van kandidaten wordt gevraagd dat hij of zij:

 • enthousiast, betrokken en (ervarings-)deskundig is;
 • woonachtig is in de gemeente Putten;
 • ervaring en/of kennis en/of affiniteit heeft met minimaal één van de domeinen (Wmo, Participatie, Jeugd);
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleedt in de gemeente Putten;
 • geen functie bekleedt bij een organisatie die behoort tot de contractpartners van de gemeente op het gebied van dienstverlening/ hulpverlening in het sociaal domein;
 • ongeveer 10 uur per maand beschikbaar is;
 • beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk.

De zittingstermijn is in beginsel vier jaar. Deze kan eenmaal met vier jaar worden verlengd.

Solliciteren?

Graag! Stuur uw sollicitatie met CV uiterlijk 16 oktober per e-mail naar participatieraad@putten.nl of per post naar: Participatieraad Putten, ter attentie van de voorzitter, dhr. Kees Bor, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten. Wilt u liever eerst meer informatie over de vacature? Onze voorzitter vertelt u graag meer. Telefoon: 06 812 99 423.