Voorlopig ontwerp Jan Nijenhuisstraat en Wallenbergstraat vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 22 september het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Jan Nijenhuisstraat en de Wallenbergstraat vastgesteld. U kunt de inhoud van het besluit en de ontwerptekening inzien en hierop reageren.

Het ontwerp

Het gedeelte van de Jan Nijenhuisstraat tussen de Stationsstraat en de Verzetslaan wordt ingericht als ontsluitingsweg. Vergelijkbaar met het aansluitende weggedeelte van de Stationsstraat. Dat wordt ook voorzien van een 6 meter breed wegprofiel met rode fietssuggestiestroken. Hier blijft een maximum snelheid van 50 km/u gelden. Het nieuwe gedeelte van de Wallenbergstraat, dat aansluit op de Jan Nijenhuisstraat, wordt ingericht als woonstraat met een maximum snelheid van 30 km/u.

Inzien

Wilt u de volledige inhoud van het besluit en de ontwerptekening inzien? Dat kan vanaf woensdag 7 oktober tot woensdag 4 november via onze website. Wilt u het ontwerp in het gemeentehuis bekijken? Dat kan uiteraard, maar door de coronacrisis kan dit alleen op afspraak.

Reageren

Wilt u reageren op het ontwerp? Dat kan tot woensdag 4 november, bij voorkeur per e-mail: info@putten.nl. Vermeld als onderwerp ‘Zienswijze VO Jan Nijenhuisstraat’. De reacties verwerken wij waar mogelijk in het definitief ontwerp.

Planning

Het college stelt het definitief ontwerp voor de jaarwisseling vast. De herinrichting van de Jan Nijenhuisstraat en de Wallenbergstraat start hoogstwaarschijnlijk na de reconstructie van de Stationsstraat en de oplevering van de bouw van de appartementen in de Wallenbergstraat, in het najaar van 2021.

De uitwerking van de plannen rond het groenplan en het speelveld volgt in de eerste helft van 2021. Volgens afspraak worden de omwonenden hierbij betrokken. Omwonenden ontvangen hierover op een later moment meer informatie.

Meer informatie

De heer B. Looyen
Gemeente Putten
(0341) 359 611
info@putten.nl
www.putten.nl/JanNijenhuisstraat