WhatsApp buurtpreventie

Op initiatief van bewoners zijn in verschillende buurten WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en de politie juichen dergelijke initiatieven van harte toe, omdat bewoners extra ogen en oren in de wijk zijn. Het idee van een WhatsApp-groep is om samen in uw buurt een oogje in het zeil te houden en sneller een eventuele verdachte situatie te melden bij de politie.

Hebben u en uw buurtgenoten nog geen buurtapp?

Als u graag een bijdrage wilt leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk, dan kunt u op de website van www.wabp.nl nagaan of er bij u in de buurt al een groep actief is. U kunt u aanmelden bij een bestaande WhatsApp-groep door contact op te nemen met de beheerder. Als er nog geen groep actief is, dat kunt u er zelf één oprichten. Eén buurtbewoner richt een nieuwe groep op en is daarmee beheerder van de groep. Deze persoon onderhoudt ook de contacten met politie en gemeente.

Waarschuwingsbordjes

Inwoners van de gemeente Putten kunnen na het opstarten van een WhatsApp-groep een aanvraag indienen voor het plaatsen van een waarschuwingsbord ‘WhatsApp buurtpreventie’. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • er moeten in beginsel minstens 20 huishoudens in de WhatsApp-groep zitten;
  • de WhatsApp-groep moet aangemeld zijn op www.wabp.nl. Beheerders van aangrenzende groepen kunnen elkaar dan waarschuwen bij verdachte situaties;
  • de beheerder van de WhatsApp-groep moet aangeven geen bezwaar te hebben met het verstrekken van hun gegevens aan de wijkagent Derk Veenhof (derk.veenhof@politie.nl). Hierdoor kan deze beheerder deelnemen aan de zogenaamde ‘beheerders WhatsApp-groep’ die door de wijkagent is opgezet.

Aanvragen waarschuwingsbordje

Voldoet uw WhatsApp-groep aan bovenstaande voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een waarschuwingsbordje. U kunt een bordje aanvragen door een e-mail te sturen naar Pim de Korte. Vermeld in uw e-mail de volgende informatie:

  • contactpersoon namens de groep, inclusief het telefoonnummer;
  • aantal groepsleden en aantal adressen in de groep;
  • plaats waar u het bord geplaatst wilt hebben.

Meer informatie

Pim de Korte
pdkorte@putten.nl