Ondernemersbijeenkomst toekomstig bedrijventerrein Henslare op maandagavond 4 juli

Op maandag 4 juli organiseren wij een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers over de inrichting van het toekomstige bedrijventerrein Henslare. De bijeenkomst vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur in Zalen- & Congrescentrum De Aker, Fontanusplein 2. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Startpunt

Op 10 maart 2022 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie voor het bedrijventerrein Henslare vast. Met dit raadsbesluit als startpunt, zijn wij begonnen met het uitwerken van de gebiedsvisie in een concreter plan. Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst voor ondernemers, spreken wij eerst met mensen in en vlakbij het plangebied.

Schetsen op tafel

Tijdens de inloopavond op maandag 4 juli tonen wij de (potlood)schetsen van de globale indeling van het bedrijventerrein. Aan verschillende gesprekstafels kunnen ondernemers hun ideeën en wensen bekend maken. Wij garanderen niet dat alle ideeën een-op-een worden overgenomen. Wel dat wij ons best doen om de wensen van ondernemers voor zover mogelijk in te passen in het plan.

Meer informatie

Gemeente Putten
(0341) 359 611
www.putten.nl/henslare