Duurzame onkruidbestrijding

De gemeente bestrijdt het onkruid op een duurzame manier. Op stoepen, parkeerplaatsen en overige bestratingen met klinkers en rondom obstakels verbranden we het onkruid met heet water. Onkruid in goten wordt voornamelijk verwijderd door te borstelen met een veegmachine. Plekken die niet bereikbaar zijn met de machine, worden handmatig behandeld.

Een veel gehoorde opmerking is dat de wortels dan blijven zitten en het onkruid zo weer doorgroeit. Dat klopt, maar door het afmaaien, put je de plant uit. Van mei tot en met oktober worden de werkzaamheden daarom enkele malen uitgevoerd.

Sinds 1 april 2016 gebruiken wij geen chemische middelen meer vanwege de negatieve effecten voor het milieu. We realiseren ons dat de duurzame manier van werken het straatbeeld verandert en er meer (on)kruiden op de bestratingen en goten zichtbaar aanwezig zijn. Het uitgangspunt is om het kwaliteitsniveau te hanteren dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Helpt u ook?

Als inwoner kunt u helpen door opgeschoten groen in het trottoir voor uw huis te verwijderen. Gebruik hierbij geen chemische middelen. Natuurlijk kunt u uw klacht of melding over onkruid op verhardingen ook aan de gemeente doorgeven.

Meldpunt openbare ruimte

(0341) 359 611 

meldpunt@putten.nl

www.putten.nl/melding