Onkruidbestrijding

De gemeente bestrijdt het onkruid op een duurzame manier. Wij verwijderen onkruid door het te verbranden of met een veegmachine weg te borstelen. Omdat de wortels blijven zitten, en het onkruid weer doorgroeit, herhalen wij deze werkzaamheden meerdere keren in de periode van mei tot en met oktober.

Op stoepen, parkeerplaatsen en overige bestratingen met klinkers en rondom obstakels verbranden we het onkruid met heet water. Onkruid in goten verwijderen we door te borstelen met een veegmachine. Plekken die machinaal onbereikbaar zijn, behandelen we handmatig. Dit gebeurt met een strimmer met nylon koord.

Chemisch bestrijden verboden

Sinds 1 april 2016 mogen gemeenten geen chemische middelen meer gebruiken vanwege de negatieve effecten voor het milieu. We realiseren ons dat de duurzame manier van werken het straatbeeld verandert en er meer (on)kruiden op de bestratingen en goten zichtbaar aanwezig zijn. Ons uitgangspunt is om het kwaliteitsniveau te hanteren dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Helpt u ook?

Als inwoner kunt u helpen door opgeschoten groen in het trottoir voor uw huis handmatig te verwijderen. Gebruik hierbij geen chemische middelen. Een klacht of melding over onkruid op verhardingen kunt u altijd aan de gemeente doorgeven. Dit kan via WhatApp 06 203 06 284 of via www.putten.nl/melding.