Online informatiebijeenkomst ‘Ontwikkelingsvisie’ nieuwe woonwijk Halvinkhuizen op 2 december

De gemeente Putten werkt aan de voorbereidingen van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Wij praten u graag bij over de actuele stand van zaken. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de online informatiebijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Wij werken op dit moment aan de Ontwikkelingsvisie voor de nieuwe woonwijk. Deze visie is gebaseerd op verschillende onderzoeken. En op de ambities zoals beschreven in de Agenda van de Toekomst. In het afgelopen jaar hebben wij u hierbij betrokken en hebben veel inwoners meegedacht. De inbreng is meegenomen en verwerkt in de Ontwikkelingsvisie. De Ontwikkelingsvisie is in concept klaar en geeft richting aan de verdere uitwerking van de plannen. Tijdens de bijeenkomst praten wij u hierover bij.

Programma donderdag 2 december om 19.30 uur via Zoom

19.15 uur - Digitale inloop

19.30 uur - Opening door wethouder Roelof Koekkoek

19.35 uur - Stand van zaken en planning door projectleider Annemiek Hoitinga

19.45 uur - Presentatie concept Ontwikkelvisie door stedenbouwkundig bureau

20.10 uur - Vraag en antwoord

20.30 uur - Afronding

Meld u aan via www.putten.nl/halvinkhuizen.

Aanmelden is nodig om deel te nemen aan de bijeenkomst. Wij sturen u vóór het begin van de bijeenkomst een e-mail. Daarin staat de link om aan de Zoom-bijeenkomst deel te nemen. Heeft u vragen over het gebruik van Zoom? Hiervoor ontvangt u bij aanmelding een handleiding.

Meer informatie

Annemiek Hoitinga

Projectleider Halvinkhuizen

(0341) 359 611

ahoitinga@putten.nl

www.putten.nl/halvinkhuizen