Op zoek naar huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode

In de afgelopen jaren hebben steeds meer inwoners huishoudelijke ondersteuning gekregen. In de zomerperiode is er een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. Dit betekent dat het in de zomerperiode langer kan duren dat inzet of vervanging van huishoudelijke ondersteuning beschikbaar is.

Zoekt u mee naar huishoudelijk personeel?

Het tekort aan huishoudelijk personeel speelt in heel Nederland. Samen met de gemeenten in onze regio en de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zoeken wij naar oplossingen.

Kent u iemand in uw omgeving die werk zoekt? Misschien is het bieden van huishoudelijke ondersteuning iets voor hem of haar? Op www.wmonoordveluwe.nl/zorg-aanbod vindt u een overzicht van de organisaties in onze regio die op zoek zijn naar personeel.

Help mee

U kunt helpen door flexibel te zijn bij de inzet van huishoudelijke hulp. Kunt u bijvoorbeeld:

  • (tijdelijke) hulp inzetten vanuit uw eigen netwerk?
  • flexibel zijn in op welke dagen/tijdstippen u hulp ontvangt?
  • flexibel zijn in wie bij u ondersteuning komt geven?

Vragen?

Wmo Noord-Veluwe
wmonoordveluwe@meerinzicht.nl
www.wmonoordveluwe.nl