Puttense inburgeraars tekenen participatieverklaring

Op dinsdag 22 november hebben 18 inburgeraars uit de gemeente Putten met succes het traject voor de participatieverklaring afgelegd. Zij ontvingen uit handen van wethouder Jim van den Hoorn de participatieverklaring. Dit is een officieel document waarin de inburgeraar aangeeft de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren.

Een eerste stap

Wethouder Jim van den Hoorn was bij de ondertekening van de participatieverklaring aanwezig: “In Nederland krijg je veel kansen, maar het gaat erom wat je met deze kansen doet. Wat wil je betekenen voor Nederland en voor een ander? Het ondertekenen van de participatieverklaring is een eerste stap.” Tijdens de ceremonie feliciteerde wethouder Van den Hoorn de nieuwe inwoners en wenste ze een mooie toekomst in de gemeente Putten.

Begeleiding

De inburgeraar krijgt begeleiding van de vrijwilligers van Welzijn Putten en Humanitas. Zij helpen de inburgeraars om zich in de gemeente Putten thuis te voelen. Zij oefenen de taal samen en laten de inburgeraars de belangrijke plaatsen in de gemeente zien.

Verplichte onderdelen

Naast de begeleiding zijn er ook een aantal verplichte onderdelen die iedere inburgeraar moet volgen. Zo is taal is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Er wordt dan ook volop ingezet om de taal goed machtig te worden. De inburgeraars maakten ook kennis met de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.