Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats gewijzigd

De gemeenteraad heeft de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nadere Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats vast.

Op 28 januari 2011 waren deze regels voor het laatst geactualiseerd. De regels zijn nodig om het aanbrengen van grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats ordelijk en voor iedereen op eenzelfde wijze te laten verlopen. Daarnaast zijn er onderhoudstechnische redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voldoende opstelruimte voor de grafdelfmachine voor het graven van een graf en het afhalen en terugplaatsen van monumenten. Ook moeten maaimachines de ruimte hebben om het beheer van de begraafplaats zo efficiënt mogelijk te doen uitvoeren.

Foto van de begraafplaatsTechnisch is er met betrekking tot grafbedekking steeds meer mogelijk qua materialen en vormgeving. Ook komen op de begraafplaatsen situaties voor die niet volledig voldoen aan de (toen) geldende regels. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats op gewijzigd vastgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de huidige trends. Vanaf 1 juni 2017 zijn de gewijzigde regels van toepassing en deze zullen  strikt worden gehandhaafd.

Wat zijn belangrijke wijzigingen?

  • De regels voor het gebruik van afbeeldingen en (portret)foto’s zijn verruimd
  • Er zijn regels toegevoegd voor tijdelijke (vaak door begrafenisondernemers uitgegeven) grafmarkeringen.
  • Er is een verschil in ruimingsbeleid opgenomen voor Schootmanshof ten opzichte van begraafplaats Engweg (in verband met de grondwaterstand kan op de begraafplaats Engweg een laag dieper begraven worden, waardoor deze graven geschikt zijn om maximaal drie personen te begraven).

>> Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats (PDF, 173KB)

Uitgelicht