Cliëntervaringsonderzoek Wmo (kwartaal 2)

In de week van 10 september 2018 verzenden we de vragenlijsten voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo over het tweede kwartaal van dit jaar. Cliënten die in tussen 1 april en 30 juni 2018 een nieuwe indicatie hebben gekregen, waarvan de indicatie is verlengd of waarvan de indicatie is gewijzigd, ontvangen een vragenlijst waarin we vragen naar hun ervaringen met de Wmo. We verzoeken degenen die een vragenlijst ontvangen deze vragenlijst in te vullen en vóór 15 oktober 2018 in te leveren. Wij gebruiken de resultaten om de kwaliteit van ons Wmo-beleid te verbeteren.