Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater verlengd

Update 13 september 2018: Het onttrekkingsverbod is verlengd tot en met 9 oktober 2018. De waterkwaliteit is nog altijd slecht. Het waterschap adviseert daarom om het contact met alle oppervlaktewater te vermijden en alleen te recreëren in gecontroleerd en goedgekeurd zwemwater. De geschikte locaties staan op www.zwemwater.nl.

OnttrekkingsverbodOorspronkelijk bericht 21 juli 2018:

Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen de afgelopen periode sterk gedaald. Diverse sloten en beken vallen droog. Hierdoor stagneert de afvoer van verschillende watergangen. Verdere onttrekking van water leidt tot verslechtering van de waterkwaliteit en tot onherstelbare schade aan de natuur. Daarom heeft het Waterschap Vallei en Veluwe vanaf 2 juli 2018 een onttrekkingsverbod van water uit sloten, beken en kanalen ingesteld.

Het verbod geldt voor een periode van 10 weken en betreft gebieden die geheel afhankelijk zijn van regenval en kwelwater en voor het Apeldoorns kanaal. Voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Neder-Rijn en de randmeren geldt het verbod niet. Voor de gemeente Putten betekent dit dat het verbod niet geldt voor het gebied Arkemheen (Putterpolder).

Kijk voor meer informatie op de website van Vallei en Veluwe.