75-jarige herdenking razzia van Putten op woensdag 2 oktober 2019

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de razzia van 1 en 2 oktober 1944 plaatsvond. De gemeente Putten en de Stichting Oktober 44 organiseren een programma rondom deze herdenking op woensdag 2 oktober 2019. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden spreekt met enkele nabestaanden en woont de herdenkingsbijeenkomst bij in de Oude Kerk. Staatssecretaris drs. P. Blokhuis en de Commissaris van de Koning drs. J.C.G.M. Berends MPA zijn aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk en de herdenking/kranslegging bij ‘De Vrouw van Putten’.

Besloten bijeenkomst voor nabestaanden

Woensdag 2 oktober om 17.00 uur is er een besloten bijeenkomst voor nabestaanden in het gemeentehuis van Putten. Prinses Beatrix spreekt met enkele nabestaanden tijdens deze informele ontmoeting tussen familieleden van razziaslachtoffers.

Openbare herdenkingsbijeenkomst

Om 17.30 uur begint de herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk met toespraken door de heer drs. J.N. van den Hoorn (voorzitter van de Stichting Oktober 44), burgemeester H.A. Lambooij en staatsecretaris drs. P. Blokhuis. Aansluitend Bijbellezingen, meditatie, zang en gebed. De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. Iedereen is van harte welkom.

De herdenkingsbijeenkomst is voor iedereen thuis te volgen via de website van de Hervormde Gemeente in Putten: www.hervormdputten.nl.

Stille tocht, herdenking en kranslegging

Na het vertrek van Prinses Beatrix wordt de stille tocht gelopen van de Oude Kerk naar de herdenkingshof. Om 19.00 uur begint de jaarlijkse herdenking en kranslegging bij het monument ‘De Vrouw van Putten’.

Burgemeester Lambooij legt samen met zijn echtgenote een krans namens het gemeentebestuur. Daarna leggen staatssecretaris drs. P. Blokhuis en de Commissaris van de Koning drs. J.C.G.M. Berends MPA een krans, gevolgd door Stichting Oktober 44. Vervolgens leggen Henrik Vlijm en Eva van de Pol van School Diermen een krans namens de basisscholen in Putten. Tot slot leggen (buitenlandse) genodigden en diverse verenigingen en instellingen een krans of bloemstuk.

Tijdens de plechtigheid wordt niet gesproken. Fanfarecorps Excelsior zorgt voor de muzikale ondersteuning. Gemengde zangvereniging De Lofstem zingt de liederen 'Herdenking Putten' en 'De Heer is mijn Licht'.

Aandachtspunten voor bezoekers

 • Bezoekers die de herdenking bij het monument willen bijwonen, kunnen de herdenkingshof alleen via de grote ingang aan de Van Haersma de Withstraat betreden. Om organisatorische redenen zijn de kleine ingangen aan de Dorpsstraat en de Spoorstraat afgesloten.
 • Voor de aanwezigen bij de herdenkingsdienst wordt de rechterzijde van de herdenkingshof (aan de kant van de Spoorstraat) gereserveerd.
 • Voor bezoekers die slecht ter been zijn, staan bij de herdenking stoelen klaar.
 • Bezoekers die de afstand van de kerk naar het monument niet kunnen lopen, kunnen met eigen vervoer naar de herdenkingshof rijden (via de Papiermakerstraat en de Van Haersma de Withstraat naar het grasveld achter de Beukenheg, waar een tijdelijke parkeerplaats is ingericht).
 • De gemeente verzoekt iedereen tijdens de herdenking mobiele telefoons uit te zetten.
 • Aansluitend aan de herdenking is er voor genodigden een broodmaaltijd in De Aker.
 • Woensdag 2 oktober 2019 is de gedachtenisruimte (Dorpstraat 127) geopend vanaf 10.00 uur tot ruim na de herdenking.

Wegafsluitingen vanwege de herdenking

De volgende wegen zijn op woensdag 2 oktober van 13.30 tot 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer:

 • Fontanusplein;
 • Kerkplein (en Krommestraat);
 • Papiermakerstraat (gedeelte vanaf nr. 5 – Kelnarijstraat).

Van 17.30 tot 20.30 uur zijn op woensdag 2 oktober ook de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer:

 • N798 (gedeelte Arendstraat – Papiermakerstraat);
 • Stationsstraat (gedeelte Mennestraat – N798);
 • Fietstunnel N798;
 • Dorpsstraat (gedeelte N798 – Kerkstraat);
 • Engweg (gedeelte Dorpsstraat – Roosendaalseweg);
 • Putterbrink (gedeelte Husselsesteeg – N798);
 • Van Haersma de Withstraat (gedeelte Langkamperpad – Dorpsstraat);
 • Spoorstraat;
 • Schimmelpennincklaan.

Het verkeer wordt omgeleid.

Programma

17.00 uur Aankomst gemeentehuis (Fontanusplein 1)
H.K.H. Prinses Beatrix

17.25 uur Vertrek naar de kerk
H.K.H. Prinses Beatrix met burgemeester, staatssecretaris drs. P. Blokhuis en commissaris van de Koning drs. J.C.G.M. Berends MPA lopen met gevolg van het gemeentehuis naar de Oude Kerk

17.30 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk (Kerkplein 11)
17.15 uur: Inleidend orgelspel (dhr. F. Jonker)
17.30 uur: Welkomstwoord door drs. J.N. van den Hoorn, voorzitter Stichting Oktober 44
17.35 uur: Toespraak burgemeester Lambooij
17.40 uur: Toespraak staatssecretaris Blokhuis
17.45 uur: Muzikaal intermezzo (violiste mw. M. Booij)
17.50 uur: Bijbellezing Psalm 84 door mw. F. Scheijde
17.55 uur: Meditatie door Ds. D. Nijenhuis
18.00 uur: Zingen Psalm 84, verzen 3 en 4 (staand en niet ritmisch)
18.04 uur: Bijbellezing Openbaring 21, verzen 1 t/m 7 door Ds. T. Wijnsma
18.07 uur: Gebed “Onze Vader” door Ds. T. Wijnsma
18.10 uur: Gezamenlijk zingen van “Het Wilhelmus”, 1e en 6e couplet
18.15 uur: Einde

18.15 uur Vertrek H.K.H. Prinses Beatrix

18.30 uur Stille tocht van de Oude Kerk naar de herdenkingshof

19.00 uur Herdenking bij de herdenkingshof (bij de rotonde Dorpsstraat/Oude Rijksweg/Nijkerkerstraat/ Stationsstraat)
18.55 uur: Burgemeester en zijn echtgenote, staatssecretaris Blokhuis, Commissaris vd Koning Berends, wethouders en raadsleden betreden via het middenpad het monument en stellen zich op voor het monument.
19.00 uur: Zodra de klokken zijn opgehouden met luiden:

 • Fanfarekorps Excelsior (Psalm 84, 2x) + Blijf bij mij Heer
 • Gemengde Zangvereniging De Lofstem
 • Kranslegging
  • Burgemeester Lambooij en zijn echtgenote namens het gemeentebestuur.
  • Staatssecretaris Blokhuis
  • CdK Berends
  • Stichting Oktober 44
  • Henrik Vlijm en Eva van de Pol van School Diermen namens de basisscholen in Putten.
  • (Buitenlandse) genodigden en diverse verenigingen en instellingen (krans of bloemstuk).
  • Fanfarekorps Excelsior

19.40 uur: na de laatste krans speelt Fanfarekorps Excelsior het Wilhelmus (1 couplet, er wordt niet meegezongen)
19.45 uur: einde

 

Liedtekst 'Herdenking Putten', J. Van Amstel (Melodie: Psalm 79)

De mannen zijn uit Putten meegenomen
en velen zijn in Duitsland omgekomen.
De vaders moesten allen achterlaten
en naar het scheen zijn zij door God verlaten.
Hun vrouwen, diep in rouw,
bleven in grote trouw
hun kinderen verzorgen.
Het hele dorp viel stil,
zich voegend naar Gods wil,
de hemel leek gesloten.

En in de kerk zijn zij bijeengekomen,
als moeders trouw hun kindren meegenomen.
Daar vroegen zij aanhoudend om Gods zegen.
Die hebben zij voor allen meegekregen
als troost voor dag en nacht,
voor elk die God (heil) verwacht
en op de HEER blijft hopen.
Zo is er troost in nood,
wordt Gods genade groot
en gaat de hemel open.