Nieuwe leveranciers voor hulpmiddelen

Inwoners van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde kunnen vanaf 1 oktober voor hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij twee nieuwe leveranciers: RSR Revalidatieservice en Medipoint.

1 oktober

Inwoners die na 1 oktober voor het eerst een hulpmiddel van hun gemeente in bruikleen krijgen, kunnen voor één van de twee leveranciers kiezen. Mensen die voor 1 oktober al gebruik maakten van hulpmiddelen houden voorlopig nog hun oude leverancier. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij zo veel mogelijk met één leverancier te maken hebben.

Selectiecriteria 

De gemeenten hebben bij het selecteren van nieuwe leveranciers vooral op de kwaliteit van de dienstverlening gelet. Er is onder andere gekeken naar deskundigheid van de medewerkers, de klantvriendelijkheid, de communicatie en het nakomen van afspraken en de afhandelen van eventuele klachten. Met de nieuwe aanbieders zijn duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren prestaties als het gaat om leveringstermijnen, klanttevredenheid en over het informeren van de gemeenten over de voortgang.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aldo Kivits, beleidsmedewerker van de gemeente Putten. U bereikt hem via e-mailadres akivits@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 643.