Putten praat recreatieondernemers bij

De gemeente Putten organiseert op woensdag 25 september een bijpraatavond voor eigenaren, ondernemers en gebruikers van vakantieparken. De avond vindt plaats in Partycentrum & Pannenkoekhuis de Huifkar, Kerkstraat 67. Aanvang 20.00 uur.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de verblijfsrecreatie. Binnen het programma Vitale Vakantieparken spannen gemeenten en ondernemers op de Noord-Veluwe zich samen in om de kwaliteit van de parken te verbeteren. Ook is door de gemeente Putten actief ingezet op het tegengaan van permanente bewoning op vakantieparken en tegelijkertijd de ontwikkeling van de toeristische sector.

Bijpraten

Recent is een ruimtelijk beleidskader vastgesteld dat recreatieondernemers de mogelijkheid biedt om of te investeren in hun vakantiepark of anderszins stappen te zetten. De gemeente wil graag met de sector aan tafel om hierover bij te praten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijpraatavond kunnen recreatieondernemers contact opnemen met mevrouw S. Uenk, coördinator Vitale Vakantieparken in de gemeente Putten. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0341) 230 296 of e-mailadres suenk@putten.nl.