Slimme alarmering voor 65+’ers

Het aantal mensen dat langer, zelfstandig thuis blijft wonen groeit snel. In de tussentijd duurt het steeds langer voordat professionele hulp (bijvoorbeeld 112) of thuiszorg langs kan komen. Een veilige woning en goede verbinding met bekenden, familie en buren is dan ook voor veel mensen belangrijk. Daarom start gemeente Putten het project ‘Leefsamen’, om de veiligheid thuis te verbeteren. Alle zelfstandig thuiswonende 65+’ers in de gemeente hebben laatst per brief het aanbod ontvangen om gratis 6 maanden kennis te maken met de dienstverlening.

De woning krijgt slimme sensoren, zoals slimme rookmelders, deurcontacten en als het nodig is een paniekknop. Gebeurt er iets? Bijvoorbeeld inbraak, een val of brand. Dan wordt het sociale netwerk van buren en familie gealarmeerd, zodat ze kunnen komen helpen. Ook krijgen deelnemers een adviesrapport met tips voor handige aanpassingen in de woning.

Wat gebeurt er bij deelname?

De installatie-adviseur bezoekt op afspraak de woningen van de deelnemers die de dienst willen uitproberen. De installatie-adviseur rust, in overleg, de woning uit met sensoren die een noodsituatie kunnen registreren. Bij een alarm wordt de sociale omgeving geïnformeerd. Optioneel kan een lokale servicecentrale voor de opvolging zorgen als de sociale omgeving niet reageert.

Kosteloos deelnemen

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het ontvangen aanmeldformulier. Zij ontvangen gratis de sensoren, installatie, woonscan met adviesrapport en 6 maanden de alarmeringen. Na die periode mogen inwoners zelf beslissen om de dienstverlening voort te zetten. Meer informatie is te vinden op www.leefsamen.nl/putten/ waar inwoners zich ook kunnen aanmelden.

Meer informatie

Leefsamen
040 7800 641
www.leefsamen.nl