Terugblik ‘Inloopavond Henslare: verkeer Steenenkamer’

Op uitnodiging van de gemeente kwamen bewoners van Steenenkamer woensdag 12 april naar een inloopavond in het gemeentehuis. Samen gingen we in gesprek over de toekomstige verkeerssituatie in het gebied Steenenkamer in relatie tot het toekomstig bedrijventerrein Henslare.

De komst van nieuwe bedrijven heeft gevolgen voor de verkeersdruk op de buitenwegen in Steenenkamer. Tijdens de inloopavond presenteerden we drie mogelijke oplossingen die ervoor zorgen dat het verkeer van en naar Henslare de wegen gebruikt die daar het meest geschikt voor zijn. Zoals snelheidsbeperkende maatregelen (drempels, wegversmallingen of verplichte stoptijd) of een fysieke afsluiting aan het begin, einde of halverwege de Stenenkamerseweg. Met de oplossingen willen we de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Steenenkamer vergroten. De voorkeuren die bewoners inbrachten wegen wij mee bij het opstellen van de verkeersmaatregelen in het gebied Steenenkamer.

Bekijk de verkeersscenario’s op www.putten.nl/verkeerhenslare.  

Aan het einde van de inloopavond bood een bewonersgroep een document met handtekeningen aan. De groep heeft bezwaren tegen de komst en tegen de locatie van het toekomstige bedrijventerrein. Wethouders Van Nieuwenhuizen en ’t Jong namen de handtekeningen in ontvangst. Daarbij gaven zij ook aan dat bezwaren tegen de exacte locatie van het bedrijventerrein aan de orde komen bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, waarschijnlijk voor de zomer.

Meer informatie

Gemeente Putten
www.putten.nl/henslare