Tijdelijk Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen gebruik maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit fonds gaat een deel van hun rekeningen betalen deze winter. Ondanks de maatregelen van de overheid, zoals het energieplafond, kampen nog altijd veel mensen met te hoge energierekeningen.

Kom ik in aanmerking?

Het fonds is voor kwetsbare huishoudens. Dit zijn huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum. Dat is minder dan:

  • € 2980,00 voor een alleenstaande en;
  • € 3794,00 voor samenwonenden.

Aanvraag indienen

Heeft u in de maanden oktober 2022 tot en met maart 2023 een hoge energierekening? Dan kan het Noodfonds u helpen. Op www.geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-energie kunt u zien of u recht heeft op het Noodfonds. U kunt hier ook uw aanvraag indienen. Dit kan tot en met vrijdag 31 maart.

Vragen?

Gemeente Putten
Samenleving
(0341) 359 611