Veel belangstelling voor ondernemersbijeenkomst Henslare

Ruim 75 ondernemers uit Putten en directe omgeving lieten zich maandagavond 4 juli in De Aker door de gemeente informeren over de plannen voor het bedrijventerrein Henslare. Zij deelden hun wensen en vragen en spraken met de gemeente over de eerste schetsen van de globale indeling van het toekomstige bedrijventerrein.

Veel vraag naar kavels

“De vraag vanuit de ondernemers naar kavels is erg groot”, geeft projectleider Harrie Oppewal aan. “Dat wisten wij natuurlijk al, maar de inloopbijeenkomst heeft ons een beter beeld gegeven van de wensen en ook de vragen die er leven. Ik ben blij met alle inbreng. Daar gaan wij de komende maanden actief mee aan de slag”, zegt Oppewal. Voorafgaand aan de gesprekken met de ondernemers, sprak de gemeente de afgelopen periode met de direct omwonenden.

Ontwerpbestemmingsplan volgende stap

De gemeente gaat nu werken aan een ontwerpbestemmingsplan voor het toekomstige bedrijventerrein. Ook bij het opstellen van dit plan betrekken we omwonenden en ondernemers nadrukkelijk, geeft Oppewal aan. In het najaar laten we tijdens een bijeenkomst het ontwerpbestemmingsplan zien aan iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Vervolg

De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare door de gemeenteraad staat gepland voor het eerste kwartaal van 2023. De daadwerkelijke verkoop van kavels start in dit snelste tijdpad dan in het najaar van 2023.

Meer informatie

Zie de projectpagina's www.putten.nl/henslare