Verdeling portefeuilles nieuw college bekend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten heeft de portefeuilles definitief verdeeld. Dat gebeurde deze week tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college.

  • Wethouder B. (Bertus) Cornelissen is binnen het college verantwoordelijk voor volkshuisvesting, duurzaamheid en Halvinkhuizen. 
  • Wethouder J. (Jim) van den Hoorn is de eerst verantwoordelijke wethouder voor zorg, jeugdbeleid, sociale zaken en sport. 
  • Wethouder E.T. (Ewoud) ’t Jong is verantwoordelijk voor het buitengebied (inclusief de stikstofproblematiek), recreatie en toerisme en het project Omgevingswet.
  • Wethouder P.A. (Sander) van Nieuwenhuizen is verantwoordelijk voor de openbare ruimte, mobiliteit en het project dorpscentrum.
  • Burgemeester Lambooij blijft verantwoordelijk voor de portefeuilles openbare orde en veiligheid, coördinatie handhaving en de bestuurlijke coördinatie van beleid. 

Zo nodig vervangen de wethouders Cornelissen en ’t Jong elkaar over en weer en dat geldt ook voor de wethouders Van den Hoorn en Van Nieuwenhuizen. Bij afwezigheid van de burgemeester is het locoburgemeesterschap als volgt: wethouder ’t Jong, wethouder Van Nieuwenhuizen, wethouder Cornelissen, wethouder Van den Hoorn. Een volledig overzicht van portefeuilleverdeling vindt u op de webpagina College van B en W.