Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Putten

In de gemeente Putten is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 77.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De gemeente Putten is vanmorgen op de hoogte gesteld van de besmetting. Namens de gemeente heeft locoburgemeester Roelof Koekkoek inmiddels contact gehad met de eigenaar van het bedrijf. “Het behoeft geen nader betoog dat hij zeer aangeslagen is. Daarnaast heeft dit natuurlijk een grote impact op de omliggende bedrijven. Dit raakt velen in Putten”.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zullen bemonsterd worden op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen 50 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.