Welzijnsorganisaties in Putten bundelen krachten: intensievere samenwerking vanaf 1 januari 2022

Welzijn Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Actief Putten gaan intensiever samenwerken onder de werknaam Breed Welzijn Putten. Met deze krachtenbundeling wil het gemeentebestuur van Putten ervoor zorgen dat alle inwoners actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. En dat u als inwoner hierbij sneller passende ondersteuning krijgt wanneer dat nodig is.

Betere hulp

Er verandert voor u niet zoveel; de vier organisaties blijven werken onder hun eigen naam. Achter de schermen echter slaan de organisaties de handen ineen. Dit moet ertoe leiden dat inwoners met hulpvragen snel geholpen worden, ook als zij hun vraag bij de ‘verkeerde’ organisatie stellen. 

Samenhang

De intensievere samenwerking tussen de vier welzijnsorganisaties moet leiden tot meer samenhang in de activiteiten en voorzieningen die zij nu al aanbieden. Ook stelt het de organisaties in staat om in afstemming met de gemeente beter in te kunnen spelen op actualiteiten en nieuwe maatschappelijke vraagstukken.

Voor iedereen

De samenwerkende welzijnsorganisaties zijn er voor alle inwoners. Van kinderen en jongeren tot volwassenen en ouderen. Voor mensen met en zonder fysieke of verstandelijke beperking. Voor autochtoon en allochtoon. En niet te vergeten de lokale vrijwilligersorganisaties.

Alle levensterreinen

De samenwerkende organisaties bieden collectieve en individuele ondersteuning op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Dit doen ze vanuit Stroud, maar de organisaties zullen straks ook zichtbaarder zijn in uw wijk of buurt. Bijvoorbeeld via welzijnswerk, opbouwwerk, ouderenwerk, mantelzorgondersteuning of algemeen maatschappelijk werk. Ook bieden ze Onafhankelijke Inwoners Ondersteuning aan. Een inwonersondersteuner denkt met u mee en kan zo een belangrijke wegwijzer zijn naar passende zorg en ondersteuning.

Participatietraject vooraf

Aan de nieuwe samenwerkingsvorm ging een intensief participatietraject vooraf. “Wij hebben veel tijd gestoken in het traject hiernaar toe. Want om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk dat je elkaars werelden goed leert kennen. Door een constructieve houding van alle betrokkenen konden wij samen toewerken naar dit ijkpunt”, zegt wethouder Koops die verheugd is over de intensivering van de samenwerking tussen de welzijnsorganisaties.