Werkzaamheden Bakkerstraat en Verlengde Dorpsstraat

De bouwwerkzaamheden rondom de Poort van Putten zijn bijna klaar. In de ruimte daaromheen gaan we de bestrating vervangen. Ook leggen we een regenwaterinfiltratieriool aan. De werkzaamheden beginnen op maandag 8 mei en duren ongeveer 6 weken. Het gaat om de Bakkerstraat (vanaf de leveranciersinrit Hema) tot en met de kruising met de Verlengde Dorpsstraat.

In de Bakkerstraat aan de kant van de Poort van Putten worden parkeervakken aangelegd. Bij de Verlengde Dorpsstraat komt een inritconstructie voor het parkeerterrein van Albert Heijn. Ook worden er tijdelijk 6 parkeervakken aangelegd aan de Verlengde Dorpsstraat.

De Bakkerstraat en Verlengde Dorpsstraat zijn belangrijke logistieke punten voor de bevoorrading van winkels. We hebben de aannemer extra ruimte gegeven in de werktijden, zodat het plan binnen de aangegeven tijd opgeleverd wordt. De directe omgeving krijgt binnenkort een brief met nadere informatie.

Meer informatie

K. Wijma
(0341) 359 611
kwijma@putten.nl