Werkzaamheden Van Geenstraat in voorjaar 2022

De uitvoering van de wegreconstructie aan de Van Geenstraat is uitgesteld naar het voorjaar van 2022. In het najaar van 2021 worden al meerdere hoofdwegen aangepakt, zoals de Stationsstraat en de Waterweg/Zuiderzeestraatweg. Het is niet wenselijk om meerdere hoofdwegen gelijktijdig aan te pakken. Daarmee komt de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer teveel onder druk te staan.

Meer informatie

M. Tijhaar

(0341) 359 611

mtijhaar@putten.nl

www.putten.nl/vangeenstraat