Wethouder Koops ontbijt bij Puttens pleeggezin

Wethouder Koops bracht op woensdag 3 november, in de Week van de Pleegzorg, een bezoek aan Berend en Chantal Doppenberg. Wethouder Koops vroeg aan Berend en Chantal om hun ervaringen als pleeggezin met hem te delen.

Sinds wanneer zijn jullie pleegouders?

In december 2019 hebben we de pleegzorgcursus afgerond. Het was nog maar twee weken later toen de vraag kwam of we voor een tweeling wilden gaan zorgen. Zij hadden met spoed een pleeggezin nodig. De informatie die wij op dat moment hadden was heel beperkt. We wisten alleen dat de tweeling 5 maanden oud was. Verder wisten we niets over hun voorgeschiedenis en hoe het met hun ging. Toch besloten we de tweeling op te nemen. Nog dezelfde middag werd de tweeling door hun voogd bij ons gebracht. Dat ging allemaal heel snel.

Hoe bevalt het pleegouderschap?

De afgelopen twee jaar was een hele intensieve periode. We hebben de tweeling, maar ook onszelf en onze grenzen, goed leren kennen. Ook hebben we door ervaring geleerd hoe belangrijk het is dat er pleeggezinnen zijn. We zijn dankbaar dat we een stabiele factor voor deze tweeling een mogen zijn. Dat wij hen een thuis mogen bieden waar ze zich geliefd mogen voelen.

Een pleeggezin vormen is niet altijd makkelijk. Daar tegenover staat dat we merken dat we van grote betekenis mogen zijn in het leven van onze pleegkinderen. Er zijn periodes dat alles redelijk soepel loopt, maar ook periodes vol onrust en met veel emoties. Op die momenten ervaren wij dat het heel belangrijk is om een netwerk om ons heen te hebben. Bij ons zijn dat familie en vrienden die bijspringen als het zwaar voor ons is. Want ook dat is pleegzorg.

Wat krijgen jullie ervoor terug?

Pleegouders zijn is soms heftig en pittig. Maar je geeft de kinderen waarvoor je zorgt een toekomst. Of ze tijdelijk bij je wonen, of één weekend in de maand, de kinderen ervaren in het pleeggezin hoe het is om geliefd te zijn. Maar ook om gezien te worden. Dit is van grote betekenis voor de kinderen. En het is ook een verrijking van je eigen leven als ouders.

Meer informatie

Gemeente Putten
Aart-Jan Wijnbergen
awijnbergen@putten.nl
www.pleegzorg.nl